• Energiecrisis:
  sociale en fiscale steun
  aan bedrijven

Energiecrisis: sociale en fiscale steun aan bedrijven

06 oktober 2022

De koude winterperiode is nog niet aangebroken. Maar voor veel ondernemingen breekt een financieel moeilijke periode aan omwille van de oplopende energiekosten.

De federale regering kondigde half september enkele fiscale en sociaalrechtelijke steunmaatregelen voor bedrijven.

Sociale maatregelen

 • Van 1 oktober tot en met 31 december 2022 kunnen energie-intensieve ondernemingen gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid ‘Energie’. Dit kan aangevraagd worden door bedrijven die een energiekost van minstens 3% van hun productiekost hebben of in 2022 een energiefactuur hebben die minstens verdubbeld is ten aanzien van 2021.
 • Ondernemingen in moeilijkheden omwille van de hogere energiekosten kunnen uitstel vragen voor de betaling van sociale werkgeversbijdragen voor Q3 en Q4/2022 en Q1 2023.
 • Zelfstandigen die in moeilijkheden terecht komen omwille van hun energiefactuur kunnen een beroep doen op een tijdelijk overbruggingsrecht.
 • Zelfstandigen kunnen eveneens langere afbetalingsplannen verkrijgen voor de betaling van hun sociale bijdragen.
 • Voorschotten van sociale bijdragen voor zelfstandigen worden gesensibiliseerd.

 

Fiscale maatregelen

Fiscaal komen er ook enkele tegemoetkomingen om deze financiële crisis te overbruggen:

 • Uitstel van betaling van belastingen.
 • Afbetalingsplan voor fiscale schulden.
 • Bijsturing maatregelen over de investeringsaftrek.
 • Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen.
 • Verlaging accijnzen op gas en elektriciteit.
 • Tot Europees minimum voor november en december.

 

Deze meeste van deze aangekondigde maatregelen moeten wel nog in regelgeving worden omgezet.

Hou onze updates daarom in het oog.

 

Contact

Onze fiscale en sociale experten staan tot uw beschikking voor bijkomende informatie of assistentie bij het afhandelen van formaliteiten bij deze steunmaatregelen.