• Belangrijke fiscale ‘tips & tricks’ voor de jaarafsluiting op 31 december 2022

Belangrijke fiscale ‘tips & tricks’ voor de jaarafsluiting op 31 december 2022

22 november 2022

Het einde van 2022 nadert snel! Tijd om even stil te staan bij de volgende fiscale aandachtspunten die een verschil kunnen maken in het bedrag van de verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2022.

1   Een laatste voorafbetaling: deadline 20 december 2022

Vennootschappen moeten voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Deze bedraagt 6,75% voor boekjaar 2022.

Een laatste voorafbetaling kan nog gebeuren ten laatste op 20 december 2022 (op die datum moet de betaling ten laatste toekomen op de rekening van de dienst Voorafbetalingen). Het voordeel verbonden aan deze voorafbetaling is gelijk aan het bedrag van de voorafbetaling x 4,50%. Dit bedrag, opgeteld met de voordelen van de vorige voorafbetalingen van het jaar, wordt van de vermeerdering afgetrokken.

Heeft jouw vennootschap voorafbetalingen gedaan, maar weet je niet of het genoeg was? Bekijk dan samen met ons hoeveel belasting er naar schatting verschuldigd zal zijn en welke financiële voordelen de vennootschap reeds heeft gerealiseerd met eerdere voorafbetalingen.

 

2   Verhoogde minimum belastbare basis: deadline 31 december 2022

In het kader van de fiscale hervorming zou de minimumbelasting van 7,5% - van toepassing op vennootschappen waarvan de belastbare winst na de 8ste bewerking in de vennootschapsbelasting minimum €1.000.000 bedraagt - opgetrokken worden naar 15%.

Hiertoe zal 60% i.p.v. de huidige 30% van de winst boven €1.000.000 niet meer geneutraliseerd kunnen worden door bepaalde aftrekken, waaronder bv. de aftrek van vorige verliezen. Deze regeling zou in werking treden op 1 januari 2023.

Mogelijk overweeg je om in de toekomst bepaalde desinvesteringen te doen (of andere transacties) waarbij je rekent op (gedeeltelijke) neutralisatie van verwachte meerwaarden met deze aftrekken. Dan kan het aangewezen zijn om dergelijke desinvesteringen nog dit jaar te doen zodat de vennootschap niet onder de verhoogde minimumbelasting valt.

Geef ons gerust een seintje mocht je hierbij assistentie willen, dan bekijken we samen de fiscale impact.

 

3   Last call hybride wagens: deadline 31 december 2022

Brandstofkosten van plug-in hybride wagens vanaf 1 januari 2023 aangekocht (waarbij besteldatum doorslaggevend is), geleased of gehuurd (waarbij datum van ondertekening contract doorslaggevend is) zullen niet meer de gunstige fiscale aftrekbaarheid volgen van de hybride wagen zelf, maar slechts voor 50% nog maar aftrekbaar zijn. De elektriciteitskosten voor hybride wagens daarentegen blijven wel volledig aftrekbaar.

Overweeg je de investering in een plug-in hybride firmawagen?  Dan heb je er dus alle belang bij om nog voor het einde van het jaar de bestelling te plaatsen of het leasing- of rentingcontract aan te gaan zodat de gunstige fiscale aftrekbaarheid van de brandstofkosten bewaard blijft.
 

4   Individuele pensioentoezegging (IPT): deadline 31 december 2022

Met een IPT financiert de vennootschap op een fiscaal gunstige manier een aanvullend pensioenkapitaal voor de zelfstandige bedrijfsleider. Zo zijn de gestorte premies aftrekbaar voor de vennootschap binnen de 80%-regel.

Door de nieuwe berekeningsmethode die hierbij voor het wettelijk pensioen moet gehanteerd worden, kunnen er mogelijk minder premies voor de IPT afgetrokken worden. Voor het boekjaar 2022 zal de aftrek gewaarborgd blijven als o.a. de teveel betaalde premies op de overlopende rekening ‘Over te dragen kosten’ worden geboekt (het teveel betaalde bedrag dient dan als voorschot op de te betalen premie voor het volgende jaar).

Contacteer daarom nu nog je verzekeringsmakelaar of – agent die samen met jou de premies kan optimaliseren.

 

5          Investeringsaftrek

5.1       Tijdelijk verhoogde gewone éénmalige investeringsaftrek voor kleine vennootschappen: deadline 31 december 2022

Tijdens de coronacrisis werd het basispercentage van de gewone éénmalige investeringsaftrek voor investeringen gedaan door kleine vennootschappen tijdelijk verhoogd van 8% naar 25%. Deze maatregel eindigt op 31 december 2022.

Plant jouw vennootschap nog te investeren in materiële vaste activa die voldoen aan alle toepassingsvoorwaarden? Dan is het fiscaal voordelig om deze investeringen nog vóór het einde van dit jaar te doen aangezien de éénmalige investeringsaftrek vanaf volgend jaar terug zakt naar 8%.  

5.2       Te attesteren investeringsaftrek: deadline 31 maart 2023

Voor sommige investeringen moeten er attesten aangevraagd worden om te kunnen genieten van de investeringsaftrek.

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Deze investeringsaftrek is van toepassing op vaste activa die dienen voor een rationeel energieverbruik, voor de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en voor de terugwinning van energie in de industrie (vb. zonnepanelen, warmtepomp, dubbele beglazing, isolatie, …). Voor dergelijke investeringen tijdens boekjaar 2022 dient een aanvraag investeringsaftrek ingediend te worden voor 31 maart 2023.

Kleine vennootschappen hebben bij dergelijke investeringen de keuze tussen deze verhoogde investeringsaftrek en de éénmalige investeringsaftrek (die nog voor investeringen tot 31 december 2022 uitzonderlijk 25% bedraagt, zie hoger). Welke aftrek het voordeligste is, hangt af van de specifieke situatie, maar kunnen wij uiteraard voor jouw vennootschap bekijken. 

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Vennootschappen die investeren in vaste activa voor onderzoek en ontwikkeling kunnen genieten van een belastingkrediet. Hiervoor dient een attest te worden verkregen van het bevoegde energieagentschap waaruit het milieuvriendelijk karakter van de investeringen blijkt. In tegenstelling tot het Vlaams gewest, waar geen deadline op de aanvraag staat, moet de aanvraag voor investeringen van het boekjaar 2022 in het Brusselse of Waals gewest worden ingediend voor 31 maart 2023.

Is er twijfel of een investering al dan niet in aanmerking komt voor bovenstaande voordelen, geef ons dan gerust een seintje. Wij kunnen dit voor jouw vennootschap nader onderzoeken, en kunnen tevens assistentie verlenen bij de indiening van de aanvraag.

Heeft jouw vennootschap een boekjaar dat niet per kalenderjaar loopt? Dan vallen de meeste deadlines later.