• 11.08% meer loon voor bedienden
    in paritair comité 200

11.08% meer loon voor bedienden in paritair comité 200

03 januari 2023

De loonindexering voor de bedienden in paritair comité 200 bedraagt officieel 11,08%. Deze indexatie is verplicht en door te voeren met de salarissen van januari 2023.

Het percentage van de loonindexering wordt bepaald door de evolutie van de gezondheidsindex.  Deze index meet de prijsevolutie van een reeks goederen en diensten. Op die manier zorgt de loonindexering voor een aanpassing van de lonen aan de levensduurte. Hoe en wanneer de indexering wordt berekend, verschilt van sector tot sector.

De loonindexering heeft ook gevolgen voor andere componenten van het loonpakket: het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de premie van de groepsverzekering zullen eveneens stijgen.

Ondanks het uitzonderlijk hoge percentage, kan de loonindexering niet gespreid worden in de tijd.

Mocht je hier verdere vragen over hebben, neem dan gerust contact op met je vertrouwde BDO-adviseur of met onze Payroll experten.

 

Extra nota voor onze BDO Payroll klanten:

Jouw dossierbeheerder doet automatisch het nodige voor de toepassing van de index. 

Mocht je loonsverhogingen toepassen met ingang van 1 januari 2023, gelieve ons dan te laten weten of deze al dan niet reeds inbegrepen zijn in deze index, dan wel of de index bovenop het verhoogde loon mag gerekend worden.