• Nieuwe richtlijnen voor verrekenprijzen (‘OESO-richtlijnen’)

Nieuwe richtlijnen voor verrekenprijzen (‘OESO-richtlijnen’)

04 februari 2022

Op 20 januari 2022 heeft de OESO een nieuwe editie gepubliceerd van de richtlijnen voor verrekenprijzen voor multinationale ondernemingen en belastingdiensten (hierna de  ‘2022-richtlijnen’).

De nieuwe richtlijnen zijn in het Engels en het Frans beschikbaar op de website van de OESO en consolideren de wijzigingen die aan de vorige editie van 2017 zijn aangebracht door de volgende drie verslagen:

  • Het verslag Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method, gepubliceerd op 21 juni 2018;
  • Het verslag Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value Intangibles, gepubliceerd op 21 juni 2018;
  • Het verslag Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions, dat op 11 februari 2020 is gepubliceerd.

 

Dit zijn de nieuwigheden:

  • Herziene instructies voor de toepassing van de ‘transactional profit split’-methode
  • Nieuwe instructies voor de toepassing van de ‘moeilijk te waarderen immateriële activa’-benadering (‘hard to value intangibles’)
  • Nieuwe instructies voor financiële transacties 
  • Formele aanpassingen.

 

De ‘transactional profit split’-methode

Wat de ‘transactional profit split’-methode betreft, verduidelijken de herziene richtlijnen wanneer deze methode als de meest geschikte moet worden beschouwd. De richtlijnen lichten ook toe hoe de ‘transactional profit split’-methode moet worden toegepast (vaststelling van de te verdelen winsten en de passende verdelingsfactoren).

 

Moeilijk te waarderen immateriële activa (‘hard to value intangibles’)

In deze richtlijnen hernemen de principes voor de benadering van moeilijk te waarderen immateriële activa. Daarnaast worden er verschillende voorbeelden gegeven om de belastingdiensten een duidelijker kader te bieden om het risico van economische dubbele belasting voor belastingplichtigen te verminderen.

 

Financiële transacties

De richtlijnen bakenen verder ook de verschillende financiële transacties nauwkeurig af en behandelen de prijsstelling van deze transacties (intragroepleningen, cash pooling, 'hedging', garanties, enz.)

 

Complexe materie

Verrekenprijzen blijven een complex onderwerp en de OESO lanceert regelmatig initiatieven en rapporten om haar evoluerende standpunten over dit onderwerp weer te geven, aangezien de meeste landen de OESO-richtlijnen onderschrijven. Bijgevolg kan een regelmatige update van de OESO-richtlijnen om deze standpunten te formaliseren alleen maar worden toegejuicht.

 

Contact

Indien u vragen heeft of bijstand wenst van een van onze deskundigen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het BDO Transfer Pricing team of met uw gebruikelijke BDO-contactpersoon..