• Kan de fiscus binnenkort bij fraude 10 jaar teruggaan in de tijd?

Kan de fiscus binnenkort bij fraude 10 jaar teruggaan in de tijd?

19 juli 2022

Het aangepaste voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem geeft de fiscus nieuwe onderzoekstermijnen van tien jaar bij fraude en zes jaar bij grensoverschrijdende aangiftes.

De uitbreiding van de onderzoeks-, aanslag- en bewaartermijnen maakt deel uit van het tweede actieplan tegen fiscale en sociale fraude van de federale regering.

Concreet blijft de basistermijn drie jaar. Dat betekent dat de fiscus de aangiftes van de voorgaande drie jaar kan controleren als er een onregelmatigheid opduikt en een (bijkomende) belastingaanslag kan opleggen voor die voorgaande jaren. Voor aangiftes die te laat of niet ingediend zijn, wordt de termijn vier jaar.

Voor complexe aangiftes met activiteiten in het buitenland zou eerst een nieuwe termijn van tien jaar gelden maar na veel kritiek is die termijn verlaagd naar zes jaar. Deze termijn zou ook gelden voor meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, Belgische overkoepelende vennootschappen van multinationals en Belgische vennootschappen die deel uitmaken van een internationale groep. De bedoeling is dat de fiscus hier meer tijd krijgt om o.a. de verrekenprijzen binnen de groep te controleren.

Voor fraude wordt de termijn tien jaar in plaats van de huidige zeven jaar. Deze termijn zal ook toegepast worden voor offshoreconstructies, hybride mismatches en bedrijven die vallen onder de CFC-regels.

Het is nu wachten op het verdere wetgevend proces alvorens dit alles in werking treedt. Blijf ons volgen voor verdere updates!