• Samenwerkingsverbanden in de zorg

Samenwerkingsverbanden in de zorg

25 mei 2022

Aangezien de btw-behandeling van deze samenwerkingsverbanden vragen oproept in de praktijk, heeft de btw-administratie in de Circulaire nr. 2022/C/46 een verdere commentaar opgenomen.

Dezé Circulaire is ter vervanging van een eerdere Circulaire die dateert van 2012.  Het is beperkt tot de vrijstellingen die van toepassing kunnen zijn op basis van de artikelen 44, § 2, 1°, a) , 44, § 2, 2° en 44, § 2, 4° WBtw, met name

  • de vrijstelling voor de ziekenhuisverpleging en de medische verzorging en diensten en leveringen van goederen die daarmee nauw samenhangen verricht door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria;
  • de diensten en leveringen van goederen die nauw samenhangen met maatschappelijk werk, met de sociale zekerheid en met de bescherming van kinderen en jongeren en die worden verricht door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die door de bevoegde overheid als instellingen van sociale aard worden erkend.
  • school- of universitair onderwijs

Deze circulaire is van toepassing vanaf 01.01.2022.

Contact

Heb je vragen bij deze nieuwe maatregelen? Onze btw-experten staan ter beschikking voor advisering of assistentie bij btw-formaliteiten.