• Terugvordering van het regionale deel van de Spaanse belasting op motorbrandstoffen

Terugvordering van het regionale deel van de Spaanse belasting op motorbrandstoffen

11 april 2022

Een verwachte uitspraak van het Spaanse hooggerechtshof kan de deur openen voor terugvordering van het deel van de bijzondere belasting op motorbrandstoffen dat aan de Spaanse regio's is toegewezen.

Het betreft een accijns op (alle soorten) brandstoffen waarvoor in Spanje tussen 2013 en 2018 een regionale toewijzing van kracht was. Aangezien deze belasting in de plaats komt van een soortgelijke belasting die strijdig was verklaard met het Europees Unierecht, hebben veel belastingbetalers de mogelijkheid van een verzoek om teruggaaf al overwogen. Het Hooggerechtshof moet zich nu uitspreken over een dergelijke teruggaaf en over de vraag wie recht heeft om terugvordering te vragen.

De bijgevoegde nieuwsbrief van onze Spaanse collega’s bevat meer gedetailleerde informatie in dit verband.

Deze verwachte beslissing kan van belang zijn als uw onderneming in Spanje activiteiten heeft in de transport-, logistieke of automobielsector. BDO kan u bijstaan bij het beoordelen van de haalbaarheid en de voordelen van het terugvorderen van betaalde belastingen en bij het aanvragen van een mogelijke terugbetaling. Aarzel niet om hierover met uw BDO-contactpersoon te spreken.