• Tijdelijke btw-verlaging voor afbraak en heropbouw van woningen verlengd

Tijdelijke btw-verlaging voor afbraak en heropbouw van woningen verlengd

05 mei 2022

De tijdelijke btw-verlaging van 6% voor afbraak en heropbouw van woningen over het ganse Belgische grondgebied wordt verlengd tot en met 31 december 2023.

Voor projecten met betrekking tot de afbraak en heropbouw door een natuurlijk persoon voor een gebouw bestemd voor eigen bewoning, dan wel door een natuurlijk persoon of rechtspersoon in kader van sociale verhuur, waarbij de omgevingsvergunning slechts wordt ingediend na 1 juli 2023, is het 6% tarief beperkt tot 25% van het totaal bedrag van de werken opgenomen in deze vergunning. Indien de belastingplichtige echter kan bewijzen dat het vóór 31 december 2023 gefactureerde bedrag ook overeenstemt met voor die datum voltooide werken, is ook voor die werken het 6% tarief van toepassing.