• Uitstel voor BTW-aangiften derde kwartaal 2022 en september 2022

Uitstel voor BTW-aangiften derde kwartaal 2022 en september 2022

23 mei 2022

De FOD Financiën heeft de indieningstermijn voor de btw-aangiften van het derde kwartaal 2022 en september 2022 éénmalig vastgelegd op 25 oktober 2022 in plaats van 20 oktober 2022.

Deze maatregel moet zorgen voor een betere spreiding van de aangiftetermijnen voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw.

De betaling van verschuldigde sommen over het derde kwartaal 2022 en september 2022 moet wel nog altijd uiterlijk op 20 oktober 2022 gebeuren. Wie een terugbetaling wenst, moet de aangifte uiterlijk op 24 oktober 2022 indienen.