• Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie CO2-uitstoot voor 2023

Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie CO2-uitstoot voor 2023

20 december 2022

De referentie CO2-uitstoot voor de berekening van het voordeel alle aard voor het privégebruik van een bedrijfswagen voor het inkomstenjaar 2023 werd door de Administratie bekend gemaakt.

 

Referentie CO2-uitstoot voor 2022 en 2023

Voor inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) is de referentie CO2-uitstoot als volgt vastgelegd:

  • Voertuigen met benzine, LPG-, of aardgasmotor: 82 g/km
  • Voertuigen met dieselmotor: 67 g/km

Voor inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) bedroeg deze:

  • Voertuigen met benzine, LPG-, of aardgasmotor: 91 g/km
  • Voertuigen met dieselmotor: 75 g/km

 

Hoe bereken je het voordeel alle aard?

Principe

De cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de wagen bepalen de omvang van het voordeel alle aard x ouderdomscoëffiënt (zie hieronder).

6/7 van de cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen.

De coëfficiënt bedraagt 5,5% bij een CO2-uitstoot van 67 g/km voor een dieselwagen en 82 g/km voor een benzinewagen of een wagen aangedreven door LPG- of aardgas. Per extra gram CO2/km meer dan wel minder verhoogt of verlaagt deze coëfficiënt met 0,1%. De coëfficiënt bedraagt echter nooit minder dan 4% of meer dan 18%.

De referentie CO2-uitstoot wordt jaarlijks bij KB vastgelegd voor het volgende jaar.

Concreet voor inkomstenjaar 2023:

Benzinewagen, LPG, aardgas Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot - 82) x 0,1)]% x 6/7 x ouderdomscoëffiënt
Dieselwagen Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot - 67) x 0,1)]% x 6/7 x ouderdomscoëffiënt

 

Lees hier meer over de regels om de NEDC/WLTP waarden te berekenen[CDB1] [MC2] 

 

Elektrische wagens

Voor elektrische voertuigen wordt het voordeel alle aard als volgt berekend:

Cataloguswaarde x 4% x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt (zie hieronder).

 

Hybride wagens

Voor hybride wagens wordt het voordeel berekend op basis van de CO2-uitstoot, maar voor zuiver elektrische wagens wordt het voordeel alle aard altijd berekend op basis van 4%.

Vanaf 2020 moet voor zogenaamde 'valse hybrides' aangekocht/geleased vanaf 1 januari 2018 gekeken worden naar de CO2-uitstoot van het overeenstemmende model met enkel een verbrandingsmotor. Als er geen overeenstemmend model met enkel een klassieke aandrijving bestaat, moet de C02-uitstoot van de hybride wagen worden vermenigvuldigd met 2,5.

Een hybride wagen wordt als een 'valse hybride' beschouwd wanneer de accucapaciteit minder dan 0,5 kWh per 100kg wagengewicht bedraagt of de uitstoot meer dan 50 gram CO2 per kilometer is. De criteria om het overeenstemmende model te bepalen zijn gepubliceerd in het KB van 5 september 2019, B.S. 17 september 2019.

De fabrikant of invoerder is verplicht om het overeenstemmende voertuig te bepalen. Zij bezorgen de fiscus de informatie (inclusief de vergelijking met alle types die in aanmerking komen) bij de marktintroductie van de wagen. Voor bestaande modellen moeten de gegevens voor 20 april 2020 overgemaakt worden.

De fiscus heeft inmiddels de lijst gepubliceerd: Bedrijfswagens | FOD Financiën (belgium.be).

 

Ouderdom van het voertuig

Het voordeel alle aard daalt in functie van de ouderdom van het voertuig. De cataloguswaarde wordt jaarlijks met 6 % verminderd, zonder dat deze basis lager mag worden dan 70%:

  • 0-12 m: 100%
  • 13-24 m: 94%
  • 25-36m: 88%
  • 37-48m: 82%
  • 49-60m: 76%
  • Vanaf 61m: 70%

Deze leeftijdsparameter voor de wagen geldt voor zowel tweedehandsvoertuigen als nieuwe voertuigen, rekening houdend met het aantal maanden die verlopen zijn na de eerste inschrijving van het betrokken voertuig bij de DIV.

 

Minimum voordeel

Het voordeel alle aard kan op jaarbasis echter nooit minder bedragen dan:

2023 : 1.540 EUR

2022: 1.400 EUR

2021: 1.370 EUR

2020: 1.360 EUR

 

Contact

Bij vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw gebruikelijke BDO-contactpersoon of bij een van onze fiscale experten van het Global Employer Services team: