• Voorraad op afroep

Voorraad op afroep

25 mei 2022

In het kader van de zogemaande ‘quick fixes’ werd er een vereenvoudingsmaatregel ingevoerd binnen de EU voor een voorraad op afroep tussen belastingplichtigen vanuit België naar een andere EU-lidstaat of omgekeerd.

Op het ogenblik van het vervoer naar de andere EU-lidstaat is er nog geen eigendomsoverdracht, maar de leverancier kent op het tijdstip van vervoer naar een andere EU-lidstaat reeds de identiteit van de afnemer aan wie de goederen in een later stadium en na aankomst ervan in de EU-lidstaat van bestemming zullen worden geleverd.  Deze maatregel laat toe om een btw-registratie te vermijden in het EU lidstaat waar de voorraad op afroep zich bevindt.

In de Circulaire nr. 2022/C/49 heeft de Belgische btw-administratie de richtsnoeren van het 118de Btw-comité aanvaard, die betrekking hebben op het volgende:

  • Terugkeer van goederen onder de regeling voorraad op afroep naar de EU-lidstaat van waaruit ze initieel werden verzonden: onder de regeling voorraad op afroep mag er nog geen eigendomsoverdracht zijn van de goederen op het ogenblik dat deze toekomen bij de consignataris en moeten ze binnen een 12 maanden worden teruggezonden indien er geen levering plaatsvindt. Het tijdstip van terugkeer wordt bepaald door het tijdstip waarop de goederen het grondgebied binnenkomen van de EU-lidstaat van waaruit zijn initieel waren verzonden of vervoerd. Er wordt echter aanvaard dat het tijdstip van terugkeer ook het tijdstip mag zijn dat de goederen effectief aankomen in het magazijn van de consignant in de EU-lidstaat van waaruit ze oospronkelijk werden vervoerd. Dit heeft praktische gevolgen voor het invullen van deel 2 van de intracommunautaire opgave wanneer de goederen oorspronkelijk vanuit België werden vervoerd, alsook voor het consignantenregister. De wijziging gaat in vanaf 01.07.2022.
  • Toepassing van de FIFO-methode om de 12-maandenperiode voor niet-bulk goederen te berekenen op voorwaarde dat de goederen identiek zijn: dit standpunt mag met terugwerkende kracht worden toegepast

Contact

Heb je vragen bij deze nieuwe maatregelen? Onze btw-experten staan ter beschikking voor advisering of assistentie bij btw-formaliteiten.