• Toegenomen controles op het toepassen van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Wees voorbereid!

Toegenomen controles op het toepassen van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Wees voorbereid!

05 december 2022

België behoort tot de Europese top wat betreft onderzoek en ontwikkeling. Daarvoor worden heel wat steunmaatregelen voorzien, waarvan de gedeeltelijke vrijstelling van het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers een van de meest succesvolle steunmaatregelen is. 

Werkgevers die dit systeem kunnen toepassen, hoeven tot 80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op het loon van hun kwalificerend personeel niet door te storten aan de Belgische Administratie, waardoor zij meteen bijkomende middelen ter beschikking hebben voor hun activiteiten.

Om te kunnen genieten van het stelsel dienen echter ook aardig wat voorwaarden en formaliteiten te worden vervuld en moet een complexe administratie worden bijgehouden. Bovendien is het wettelijk kader niet altijd even duidelijk en nauwkeurig, en blijkt uit de praktijk dat het kader ook niet is afgestemd op de realiteit van onderzoek en ontwikkeling. Tot slot heerst er regelmatig onenigheid tussen de betrokken overheidsdiensten (de fiscale administratie en de dienst BELSPO).

Intussen wordt het aantal controles op de toepassing van de steunmaatregel en de uit deze controles voortvloeiende navorderingen elk jaar sterk opgedreven. Daarbij neemt de Belgische fiscale administratie ook een steeds strengere houding aan en aarzelt niet om de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing na te vorderen. Daarbij kan zij ook boetes opleggen die tot 200% kunnen oplopen.

Daarom is het van belang goed voorbereid te zijn op een dergelijke controle. Neem zeker contact met ons op zodat we samen een proactieve risico inschatting kunnen maken op maat van jouw onderneming.