• Akkoord koopkrachtpremie voor bedienden is rond!

Akkoord koopkrachtpremie voor bedienden is rond!

04 augustus 2023

Vanaf 1 juni 2023 voorzag de wetgever opnieuw de mogelijkheid voor werkgevers om een eenmalige koopkrachtpremie toe te kennen aan hun werknemers in de vorm van een consumptiecheque. Het Koninklijk Besluit van 23 april 2023 legde de krijtlijnen vast, maar het was afwachten op de sectoren voor de verdere onderhandeling van de modaliteiten.

Ondertussen is de kogel door de kerk bij het grootste paritair comité van ons land, PC 200 voor de bedienden. PC 200 verplicht werkgevers met (uitzonderlijk) hoge winst in 2022 om een koopkrachtpremie van 125 tot 375 EUR uit te reiken aan hun werknemers.  

 

Hoge en uitzonderijk hoge winst in 2022

Enkel werkgevers met hoge of uitzonderijk hoge winst in boekjaar 2022 zijn verplicht de koopkrachtpremie aan hun werknemers uit te keren. Paritair Comité 200 definieert dit voortaan aan de hand van een dubbele, cumulatieve, voorwaarde:

  1. De verhouding van de operationele bedrijfswinst (code 9901 jaarrekening) moet op balanstotaal in 2022 minstens 1.25 keer het gemiddelde zijn voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021, in geval van hoge winst. Bij een uitzonderlijk hoge winst is een minimum van 2 keer het gemiddelde vereist.
  2. De operationele bedrijfswinst moet in 2022 minstens 5% van het balanstotaal in 2022 bedragen.

De winstvoorwaarde wordt geëvalueerd op niveau van de juridische entiteit, waarbij abstractie gemaakt wordt van bijzondere gebeurtenissen zoals een fusie of overname.

 

Bedrag van de koopkrachtpremie

Werknemers in dienst bij werkgevers in PC 200 met (uitzonderlijk) hoge winst hebben recht op de volgende koopkrachtpremie:

  • 125 EUR bij hoge winst (met verhouding operationele bedrijfswinst/balanstotaal 1.25 keer het gemiddelde over de jaren 2019-2021)
  • 250 EUR bij hoge winst (met verhouding operationele bedrijfswinst/balanstotaal 1.50 keer het gemiddelde over de jaren 2019-2021)
  • 375 EUR bij uitzonderlijk hoge winst.

Het blijft nog steeds mogelijk om op ondernemingsniveau een hoger bedrag te voorzien, onder voorwaarden en voor zover de maximale limiet van 750 EUR niet wordt overschreden.

 

Toekenningsvoorwaarden

Naast de voorwaarden voor de werkgevers, legt de nieuwe cao ook regels vast voor werknemers: enkel de bedienden die op 31 oktober 2023 in dienst zijn, en op dat moment minstens 1 maand anciënniteit hebben binnen de onderneming, komen in aanmerking voor de koopkrachtpremie.

Bovendien wordt de premie geproratiseerd in functie van de effectieve prestaties (of gelijkgestelde prestaties) van de werknemer tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023, alsook in functie van een eventuele deeltijdse arbeidsduur.