• Btw-zomerregeling 2023: uitstel voor btw-plichtigen

Btw-zomerregeling 2023: uitstel voor btw-plichtigen

24 juli 2023

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen btw-belastingplichtigen gebruik maken van de zomerregeling voor de indiening van de btw-aangiften. Het gaat om een versoepeling van termijnen voor het indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven.

Btw-aangiften

Aangifte

Uiterlijke indieningsdatum

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2023

Ten laatste op 10 augustus 2023  (in plaats van 20 juli 2023)

Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2023

Ten laatste op 10 augustus 2023 (in plaats van 20 juli 2023)

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2023

Ten laatste op 8 september 2023 (in plaats van 21 augustus 2023)

 

Uitzonderingen

Voor btw-belastingplichtigen die een btw-tegoed willen terugvragen, gelden enkele uitzonderingen:

  • btw-belastingplichtigen met een vergunning voor maandelijkse teruggave van btw en de genieters van versnelde maandelijkse teruggave btw wegens STARTER statuut:
    • uiterlijke indiening op 24 juli 2022 voor de aangifte van juni 2023
    • uiterlijke indiening op 24 augustus 2023 voor de aangifte van juli 2023.

 

Opgave intracommunautaire handelingen

Opgave

Uiterlijke indieningsdatum

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2023

Ten laatste op 10 augustus 2023 (in plaats van 20 juli 2022)

Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2023

Ten laatste op 10 augustus 2023 (in plaats van 20 juli 2022)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2023

Ten laatste op 8 september 2023 (in plaats van 21 augustus 2023)

 

Betalingen

Opgelet: dit uitstel geldt niet voor de betaling van de verschuldigde btw in voormelde referentieperiode. Deze bedragen moeten volgens de normale regels uiterlijk op respectievelijk 20 juli 2023 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2023) en 21 augustus 2023 (aangifte van juli 2023) worden betaald.

Wanneer het op voormelde vervaldagen betaalde bedrag kleiner is dan de verschuldigde btw die blijkt uit de ingediende btw-aangifte, debiteert de btw-administratie de rekening-courant met de verschuldigde nalatigheidsintresten: interesten worden per maand vertraging berekend op het verschuldigde bedrag aan een jaarlijkse interestvoet van 8% (een begonnen maand geldt als een volledige maand).. De nalatigheidsintrest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt.

De betaling volgens hoger vermelde vervaldata mag verminderd worden tot beloop van het beschikbaar creditsaldo vermeld op de rekening-courant van de belastingplichtige.  Het belastingkrediet dat, per einde juli, aan de voorwaarden voldoet van art. 8/1, § 2, van het Koninklijk besluit nr. 4 om te worden terugbetaald, mag niet worden beschouwd als beschikbaar.

Bron: FOD Financiën / Actueel / uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2023

 

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw gebruikelijk BDO-aanspreekpunt of door een e-mail te verzenden naar [email protected]