• Digitalisering van het Vereenvoudigd
  Geleide Document (VGD)

Digitalisering van het Vereenvoudigd Geleide Document (VGD)

07 maart 2023

Sinds 13 februari 2023 mag de papieren versie van het Vereenvoudigd Geleide Document (VGD) niet meer worden gebruikt voor overbrengingen van accijnsgoederen buiten de accijnsschorsingsregeling. De papieren versie is vervangen door het Elektronisch Vereenvoudigd Administratief Document (het zogeheten ‘e-VAD’).

Deze gewijzigde procedure is een gevolg van de Europese richtlijn 2020/262 en van de wet van 16 oktober 2022, en geldt voor overbrengingen tussen verschillende lidstaten van reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen - de zogenaamde regeling ‘accijns betaald’.

In plaats van het VGD in papieren versie bij de zending van de goederen te voegen, moeten handelaars nu de informatie m.b.t. de transactie digitaal ingeven in het bestaande elektronische systeem ‘EMCS’ (Excise Movement and Control System). Dit systeem werd reeds gebruikt voor overbrengingen van accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling.  
 

Twee uitzonderingsgevallen

De papieren versie van het VGD wordt in de volgende uitzonderingsgevallen nog wel toegestaan:

 1. voor de ontvangst van zendingen onder de regeling ‘accijns betaald’ begonnen vóór 13 februari 2023; en
 2. bij het gebruik van de noodprocedure.
   

Nieuwe vergunningen

Om onder de regeling ‘accijns betaald’ accijnsgoederen te verzenden naar of te ontvangen van een andere lidstaat, moet men in het bezit zijn van één of meer van volgende nieuwe vergunningen:

 • gecertificeerde afzender;
 • tijdelijk gecertificeerde afzender;
 • gecertificeerde geadresseerde;
 • tijdelijk gecertificeerde geadresseerde.

Het is de bedoeling dat deze vergunningsaanvragen via MyMinfin verlopen, maar dit is momenteel nog niet mogelijk. De aanvragen moeten daarom – tijdelijk – per email gedaan worden:

 • voor permanente vergunningen: bij de bevoegde regionale dienst Vergunningen van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen (hierna: ‘AAD&A’); en
 • voor tijdelijke vergunningen: bij het bevoegde hulpkantoor van de AAD&A.

Onze douane experten kunnen je helpen bij deze gewijzigde procedure. Aarzel niet om hen te contacteren.