• Eerste fase van de bredere belastinghervorming

Eerste fase van de bredere belastinghervorming

02 maart 2023

Vandaag publiceerde Minister Van Peteghem zijn voorstel voor de eerste fase van de bredere fiscale hervorming. Hij kreeg hiervoor in oktober vorig jaar groen licht van de regering (zie nieuwsbericht). De Minister verwacht tegen de zomer een wetsontwerp te kunnen indienen zodat de maatregelen kunnen ingaan op 1 januari 2024.

 

Het voorstel is terug te vinden op de website van de Minister. Het is geïnspireerd op de eerder gepubliceerde Blauwdruk die de richting aangeeft van hoe ons belastingstelsel er over tien jaar moet uitzien. Ook is er de Programmawet van eind december, die reeds enkele fiscale maatregelen bevat.

Het voorstel heeft als doel werken en ondernemen stimuleren, en het fiscaal systeem groener, moderner en eenvoudiger maken. Om de inkomsten die de regering daardoor misloopt te compenseren, zouden vermogen, ongezonde consumptie en vervuiling ontmoedigd worden door een zwaardere belasting.

De hervorming is een mix van uiteenlopende maatregelen die zowel voor particulieren als voor bedrijven een impact kunnen hebben. Zo is er o.a. het volgende aangekondigd:

 • hervorming van het systeem van de optieplannen door het gebruik ervan te beperken tot aandelen van de werkgever of van een verbonden vennootschap (Nederlandse versie van het voorstel) / een moedervennootschap (Franse versie van het voorstel), en pas bij realisatie over te gaan tot belasting;
   
 • verbrede toegang tot een fiscaal voordelig aanvullend pensioen door de 80%-begrenzing te vervangen door een vereenvoudigde berekening;
   
 • belasting van de gratis terbeschikkingstelling aan bedrijfsleiders van een woning, verwarming, elektriciteit en huispersoneel op basis van de werkelijke waarde van het ontvangen voordeel;
   
 • striktere voorwaarden voor beleggingen door vennootschappen om in aanmerking te komen voor de (vernieuwde) DBI-vrijstelling;
   
 • een fors verhoogde investeringsaftrek en een systeem van versnelde (dubbele) afschrijvingen voor duurzame investeringen;
   
 • vereiste van een octrooi voor toepassing van de innovatie-aftrek;
   
 • verdubbeling van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen;
   
 • een minimumbelasting voor multinationals;
   
 • harmonisatie van de btw-tarieven tot een nieuw, verlaagd btw-tarief van 9% (i.p.v. 6 en 12%), met behoud van het normale tarief van 21% en invoering van een 0%-tarief voor bepaalde gezonde en noodzakelijke producten;
   
 • afbouw van bestaande subsidies en voordelen voor fossiele brandstoffen (van belang voor o.a. de transportsector).

Uiteraard is dit nog maar een aankondigingsfase. Het is dus niet zeker of alles zal worden doorgevoerd. Blijf ons volgen voor verdere updates!