• Elektronische facturatie:
    binnenkort de regel in België?

Elektronische facturatie: binnenkort de regel in België?

04 juli 2023

De Belgische minister van Financiën heeft aangegeven dat hij elektronische facturatie wil invoeren en op termijn ook een systeem voor elektronische rapportering. Dit maakt deel uit van het ‘VAT in the Digital Age’ (ViDA) voorstel van de Europese Commissie, dat tot doel heeft om de Europese btw-regelgeving moderner, robuuster en minder fraudegevoelig te maken.

Het recent gepubliceerde voorontwerp van de wet introduceert een nieuwe definitie van gestructureerde elektronische facturen. In de toekomst moeten deze facturen worden uitgereikt in een gestructureerd formaat, zoals XML. Dit zou gebeuren via het PEPPOL-netwerk van de Europese Commissie. Belangrijk om te weten: PDF-facturen worden niet langer beschouwd als gestructureerde elektronische facturen. 

 

Gefaseerde invoering 

Alle btw-belastingplichtigen die in België gevestigd zijn en btw-conforme facturen moeten uitreiken, zullen in principe verplicht zijn om elektronische facturen te gebruiken. 

De verplichte elektronische facturatie zal gefaseerd worden ingevoerd, afhankelijk van de omzet van de bedrijven, volgens het volgende (ambitieuze) tijdschema: 

1 juli 2024: grote ondernemingen met een jaaromzet van meer dan 9.000.000 euro (excl. btw) in 2023 

1 januari 2025: ondernemingen met een jaaromzet van meer dan 700.000 euro (excl. btw) in 2023 of 2024, maar niet meer dan 9.000.000 euro (excl. btw) in 2023 

1 juli 2025: alle andere btw-belastingplichtigen, met uitzondering van degenen die onder de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen en onder de forfaitaire regeling voor landbouwers vallen 

1 januari 2028: belastingplichtigen voor wie de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen geldt en de belastingplichtigen voor wie de forfaitaire regeling voor landbouwers geldt. 

 

Voorstellen voor elektronische rapportering nog af te wachten 

Het voorstel richt zich momenteel alleen op de invoering van verplichte B2B e-facturatie. Momenteel zijn er nog geen concrete maatregelen opgenomen voor de elektronische rapportering. Voorstellen in die zin worden wel verwacht. De minister van Financiën liet recent nog verstaan voorstander te zijn van een dergelijk systeem.  

Tot slot is het nog onzeker of de invoering van elektronische facturatie binnen de gestelde timing haalbaar is. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend op. 

 

Contact  

Heb je vragen bij deze nieuwe regelgeving, of wil je de impact van deze nieuwe regels voor jouw situatie graag laten bekijken? Onze btw-experten staan ter beschikking voor advisering of assistentie bij btw-formaliteiten.