• Indieningsdata aangifte in de
  personenbelasting:
  nieuw criterium vanaf
  aanslagjaar 2023

Indieningsdata aangifte in de personenbelasting: nieuw criterium vanaf aanslagjaar 2023

22 maart 2023

De FOD Financiën maakte de indieningsdata voor de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2023 bekend. Voortaan geldt een nieuw criterium voor het bepalen van die indieningsdata: de aard van de inkomsten of de complexiteit van de aangifte.

Volgende indieningsdata zijn van toepassing voor het aanslagjaar 2023 - inkomstenjaar 2022:
 

Algemeen principe

 • Indiening op papier: uiterlijk op 30 juni 2023
 • Indiening via Tax-on-web (burgers en mandatarissen): uiterlijk op 15 juli 2023
   

Uitzondering voor complexe aangiften

 • Indiening op papier: uiterlijk op 30 juni 2023
 • Indiening via Tax-on-web (burgers- en mandatarissen): uiterlijk op 18 oktober 2023

Dit is een nieuw gegeven. De FOD Financiën stelt dat een complexe aangifte een aangifte is die één of meer van volgende inkomsten bevat:

 • winsten en/of baten
 • bedrijfsleidersbezoldigingen
 • bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
 • buitenlandse beroepsinkomsten

Als aanmoediging zullen belastingplichtigen die deze aangiften ten laatste op 31 augustus 2023 indienen, genieten van een snellere terugbetaling of van een latere betalingsdatum.
 

Wijziging voorstel van vereenvoudigde aangifte

Hiervoor gelden dezelfde termijnen als onder het algemeen principe hierboven. Wanneer je een voorstel van vereenvoudigde aangifte wil wijzigen door toevoeging van één of meer van de hierboven genoemde inkomsten, dan kan je uiterlijk tot 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen, en dien je de aangifte uiterlijk op 18 oktober 2023 in te dienen via Tax-on-web, dit zowel voor burgers als voor mandatarissen.

 

De bovenstaande indieningsdata zijn de data zoals bekend gemaakt door de FOD Financiën. Deze en de toekomstige vaste indieningsdata vanaf aanslagjaar 2024 zullen nog vastgelegd worden in een KB. Mogelijk wordt hierbij dan ook meer toelichting gegeven over wat men verstaat onder complexe aangiften. Blijf ons volgen voor verdere updates.