• Nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland ondertekend

Nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland ondertekend

04 juli 2023

Op 21 juni 2023 werd het nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland ondertekend. Het nieuwe verdrag vervangt het bestaande dubbelbelastingverdrag uit 2001 en biedt meteen ook een oplossing voor enkele knelpunten.

Wat wijzigt in het verdrag?

 

(Hoog)leraren

(Hoog)leraren zullen belast worden in het land waar ze werken, in tegenstelling tot in het huidige verdrag waar zij gedurende de eerste twee jaar nog belasting verschuldigd zijn in de woonstaat.

 

Artiesten en sporters

Artiesten en sporters krijgen geen afzonderlijke toewijzingsregels meer, maar zullen belast worden zoals werknemers of zoals ondernemingswinst.  Zij zullen hierdoor worden belast in het woonland. Bij een korte activiteit in een ander land worden zij niet meer belast in dat andere land.

 

Geëmigreerde directeur-grootaandeelhouders

Geëmigreerde directeur-grootaandeelhouders met een eigen BV die naar België zijn geëmigreerd, kunnen onder het nieuwe verdrag nog gedurende tien jaar na emigratie belast worden in Nederland op dividenduitkeringen, ook als de BV is meeverhuisd naar België. Daarnaast voorziet het nieuwe verdrag dat België geen belasting zal heffen bij verkoop van de aandelen of bij liquidatie van de BV als er nog een Nederlandse belastingclaim openstaat, met name over de waardeaangroei van de aandelen die ontstaan was in de periode dat deze aandeelhouder nog inwoner van Nederland was.

 

Onafhankelijke vertegenwoordigers

Het verdrag scherpt de voorwaarden aan voor afhankelijke vertegenwoordigers aan. En voor bepaalde inkomsten van bestuurders (vennootschapsleiding) zal de regeling van de werknemers gelden.

 

Verdragsmisbruik

Het nieuw verdrag neemt ook maatregelen om verdragsmisbruik te vermijden.:

  • In overeenstemming met de minimumnormen van het BEPS-Actieplan van de OESO (Base Erosion and Profit Shifting) wordt belastingontwijking tegengegaan voor internationaal opererende ondernemingen.
  • Na toewijzing van de heffing aan het andere land moet daar een effectieve belasting zijn geweest opdat de woonstaat het inkomen moet vrijstellen. Dubbele niet-belasting wordt hierdoor vermeden.

 

Afzonderlijke regeling voor telewerkende werknemers

Het nieuwe verdrag biedt nog geen oplossing voor telewerkende werknemers tussen België en Nederland.  Hiervoor komt er nog een afzonderlijke regeling.

 

Gemiste kans voor herwerking complex pensioenartikel

Het (complexe) pensioenartikel is ongewijzigd gebleven. 

Verder is de nummering van enkele artikels veranderd.

 

Inwerkingtreding

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag moet nog goedgekeurd en ondertekend worden door de verschillende parlementen. De inwerkingtreding zal vermoedelijk pas in 2025 plaatsvinden.