• UPDATE– Herinnering btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik: Voorafgaandelijke kennisgeving vóór 1 juli 2023

UPDATE – Herinnering Btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik: Voorafgaandelijke kennisgeving vóór 1 juli 2023

23 juni 2023

Vanaf dit jaar zijn er nieuwe regels voor gemengde belastingplichten die gebruik maken of wensen gebruik te maken van de aftrek van btw volgens de methode van het werkelijk gebruik. Een schets van de nieuwe regelgeving kan je lezen in onze eerdere nieuwsberichten ‘Gemengde btw-plicht en methode van het werkelijk gebruik: nieuwe regels vanaf 1 januari 2023’ en ‘Btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik – indiening kennisgeving vanaf nu mogelijk’. 

Voorafgaandelijke elektronische kennisgeving: vóór 1 juli 2023 

Indien een belastingplichtige de methode van het werkelijk gebruik al toepast op 31 december 2022, heeft deze tot uiterlijk 30 juni 2023 om de rubriek ‘Werkelijk gebruik’ van formulier E-604 B in het MyMinFin-portaal in te vullen. 

De belastingplichtige moet enkel de datum invullen vanaf wanneer het werkelijk gebruik werd toegepast.  

De btw-administratie verduidelijkt nu ook in een niet-gepubliceerde beslissing de verplichtingen voor publiekrechtelijke lichamen. Publiekrechtelijke lichamen met het statuut van gedeeltelijke gemengde btw-belastingplichtigen moeten ook de verplichtingen nakomen tot het indienen van de voorafgaande kennisgeving (e604B) en de mededeling van de bijkomende informatie in de periodieke btw-aangifte vanaf 2024. Dit geldt voor publiekrechtelijk lichamen die activiteiten verrichten als overheid buiten toepassing van btw, maar daarnaast ook zowel belaste én als vrijgestelde handelingen verrichten.  

Niet btw-plichtige of gedeeltelijke btw-plichtige publiekrechtelijke lichamen, die naast hun activiteiten als overheid enkel vrijgestelde handelingen verrichten en bijgevolg geen periodieke btw-aangiften indienen, moeten niets ondernemen. Dit geldt eveneens voor de gedeeltelijke btw-belastingplichtigen, die naast hun handelingen als overheid, enkel belaste handelingen verrichten.  

 

Contact 

Heb je vragen bij deze nieuwe regelgeving, of wil je de impact van deze nieuwe regels voor jouw situatie graag laten bekijken? Onze btw-experten staan ter beschikking voor advisering of assistentie bij btw-formaliteiten.