• Belgium-China
  Country Desk

China Desk

China wordt steeds belangrijker op globaal economisch vlak en heeft nog een enorm groeipotentieel. De regio blijft dan ook belangrijke opportuniteiten bieden voor handel en investeringen naar en vanuit Europa. Terwijl de andere internationale netwerken focussen op de Fortune 500-bedrijven die op de Chinese markt komen, heeft BDO zich in China ontwikkeld tot de belangrijkste dienstverlener voor lokale Chinese ondernemers en staatsbedrijven.

Om bedrijven daarin te ondersteunen en haar unieke positie in China ten volle te benutten, heeft BDO de Belgium-China Desk opgericht. Daarmee beantwoordt ze aan de stijgende marktvraag van Chinese bedrijven die in België willen investeren en er activiteiten willen uitoefenen. Maar ook Belgische bedrijven die zaken willen doen op de Chinese markt, kunnen een beroep doen op de expertise van BDO’s Belgium-China Desk. Omdat we binnen onze onderneming zowel over Belgische als Chinese experts beschikken, kunnen we Chinese én Belgische bedrijven bijstaan en de taal- en cultuurkloof effectief overbruggen. Ook onze ruime ervaring en kennis op het vlak van de uitvoering van Chinese zakelijke strategieën op korte, middellange en lange termijn helpen daarbij. In nauwe samenwerking met onze BDO-lidbedrijven in de regio Groot-China biedt het China Desk-team gecoördineerde expertise en ondersteuning bij onze belangrijkste advies-, planning- en compliancediensten.

 • Corporate Finance
  • IPO-advies
  • fusies en overnames
  • financiële en operationele due diligence
 • Accountancy
  • voorbereiding financieel plan
  • naleving van plaatselijke accountancyverplichtingen
  • corporate housekeeping
 • Fiscaliteit
  • nationaal
  • internationaal (in samenwerking met BDO Luxemburg)
  • expat
 • Adviesverlening Business Outsourcing
 • Audit en Assurance
 • Forensische activiteiten
  • waardebepalingen
  • forensisch onderzoek
 • Bedrijfsherstructurering

Voor gevestigde bedrijven is dit ruime dienstenaanbod beschikbaar om verdere ontwikkeling en groei te ondersteunen.

Voor Chinese bedrijven die overwegen om naar België te komen, kunnen we helpen bij het vinden van geschikte overnamedoelen, het voeren van onderhandelingen, het in kaart brengen van prijsstructuren en financieringsregelingen, het uitvoeren van financiële en operationele due diligence werkzaamheden, waardebepalingen, de oprichting van vennootschappen en compliance-ondersteuning in het algemeen.

Bedrijven die overwegen om zich in China te vestigen, kunnen we helpen bij het uitwerken van de algemene strategie en de doelstellingen, de supply chain en de marktbenadering, maar ook met het kiezen van een geschikte locatie, het rekruteren van het management, de keuze en implementering van financiële rapporteringsystemen, het bepalen van de gepaste juridische structuur en investeringsstrategie en de fiscale planning. Of meer algemeen bij elk moeilijk proces kunnen we ondersteuning bieden.

De Desk en de BDO member firms in China, Hong Kong en Taiwan hebben een netwerk van uitstekende lokale connecties en staan ook ter beschikking om bedrijven bij te staan met aspiraties in andere landen van Zuidoost-Azië.

De Desk heeft ook een nauwe band met de European China Desk en levert zo geïntegreerde oplossingen samen met onze collega’s van het Europese BDO-netwerk.