• Belgium-Germany
  Country Desk

Belgium-Germany Country Desk


BDO heeft voor zijn Duitse en Duitstalige klanten een aparte servicedesk opgericht nl. de “Belgium-Germany Desk”. Op die manier voldoet BDO niet alleen aan de verwachtingen van zijn klanten, maar legt het naast zijn activiteiten in Audit & Assurance, Tax & Legal en Accounting en Reporting en corporate finance ook de nadruk op aspecten die eigen zijn aan de taal of het land. 

Deze multidisciplinaire service richt zich hoofdzakelijk op Duitstalige filialen in België waarvan het moederbedrijf in Duitsland gevestigd is, alsook op ondernemingen in de regio van Eupen en Sankt Vith. Met onze expertise en kennis is de Belgium-Germany Desk uitstekend geplaatst om deze doelgroep te helpen. Wij kunnen de Duitse en Duitstalige klanten op de best mogelijke manier adviseren en begeleiden. 

Fiscale, juridische en boekhoudkundige begeleiding

 • bijstand bij keuze tussen vennootschap (dochteronderneming) of branch (vaste inrichting) 
 • vervullen van alle opstartformaliteiten 
 • opmaak en optimalisatie van btw-aangiftes, jaarrekeningen en aangiftes vennootschapsbelastingen 
 • aansprakelijk vertegenwoordiger inzake btw, terugvraag buitenlandse btw 
 • begeleiding bij overnames van Belgische bedrijven (boekenonderzoeken, overnamecontracten, structureringen) 
 • opmaak en advisering inzake handelscontracten (huur, agentuur, samenwerkingsovereenkomsten,...) 

Begeleiding bij personeelszaken 

 • juridische bijstand bij aanwerving van werknemers en optimalisatie van de verschillen tussen beide landen 
 • opmaak arbeidscontracten met optimalisatie Belgisch of Duits arbeidsrecht 
 • coördinatie van alle periodieke payroll formaliteiten 
 • opmaak van salary splits, aanvraag expat-statuut 
 • optimalisatie sociale zekerheidspositie (detachering, multiple tewerkstelling volgens EU-verordeningen)