• Belgium-Holland
  Country Desk

Belgium-Holland Country Desk

Onze België-Nederland Desk heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in de begeleiding van enerzijds Nederlandse ondernemingen en natuurlijke personen die actief (willen) zijn in België, en van anderzijds Belgische ondernemingen en natuurlijke personen die werkzaamheden (willen) ontplooien in Nederland. Reeds meer dan 20 jaar geleden werd een grensoverschrijdende adviesgroep opgericht tussen BDO België en BDO Nederland waarbij alle opportuniteiten en nieuwe ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. 

Voor Nederlandse activiteiten in België

Fiscale, juridische en boekhoudkundige begeleiding

 • bijstand bij keuze tussen vennootschap (dochteronderneming) of branch (vaste inrichting) 
 • vervullen van alle opstartformaliteiten 
 • opmaak en optimalisatie van btw-aangiftes, jaarrekeningen en aangiftes vennootschapsbelastingen 
 • aansprakelijk vertegenwoordiger inzake btw, terugvraag buitenlandse btw 
 • begeleiding bij overnames van Belgische bedrijven (boekenonderzoeken, overnamecontracten, structureringen) 
 • opmaak en advisering inzake handelscontracten (huur, agentuur, samenwerkingsovereenkomsten, enz.) 

Begeleiding inzake personeelszaken

 • juridische bijstand bij aanwerving van werknemers en optimalisatie van de verschillen tussen beide landen 
 • opmaak arbeidscontracten met optimalisatie Belgisch of Nederlands arbeidsrecht 
 • coördinatie van alle periodieke payroll formaliteiten 
 • opmaak van salary splits, aanvraag expat-statuut 
 • optimalisatie sociale zekerheidspositie (detachering, multiple tewerkstelling volgens EU-verordeningen) 

Advisering voor Nederlandse emigranten naar België ("Nederbelgen")

 • begeleiding bij alle aspecten zoals aankoop onroerend goed, zetelverplaatsing van vennootschappen, pensioenoptimalisatie, successieplanning, opmaak van alle aangiftes 
 • advisering en administratie inzake holdings,managementvennootschappen en patrimoniumvennootschappen 

Successie- en vermogensoverdracht-advisering voor Nederbelgen

 • analyse en optimalisatie van Nederlandse huwelijkse voorwaarden met het Belgisch huwelijksvermogensrecht (verrekenbedingen, keuzebedingen, optimalisatie gezinswoning), advisering inzake erfrecht en successieplanning 
 • advisering inzake schenkingsmodaliteiten (vruchtgebruik, recht van terugkeer, enz.) 
 • begeleiding bij uitvoering van bank- of handgiften, schenkingen voor Belgische of Nederlandse notaris 
 • internationaal gebruik van de Belgische regelingen voor vermindering en vrijstelling van schenkings- en successierechten van familiale ondernemingen 
 • begeleiding bij oprichting van geschikte controlestructuren (stichtingen, maatschappen, holdings) 
 • planning van kunstcollecties 

Voor Belgische activteiten in Nederland  

 Fiscale, juridische en boekhoudkundige begeleiding

 • bijstand bij keuze tussen vennootschap (dochteronderneming) of branch (vaste inrichting) 
 • vervullen van alle opstartformaliteiten 
 • opmaak en optimalisatie van btw-aangiftes, jaarrekeningen en aangiftes vennootschapsbelastingen 
 • aansprakelijk vertegenwoordiger inzake btw, terugvraag buitenlandse btw 
 • begeleiding bij overnames van Nederlandse bedrijven (boekenonderzoeken, overnamecontracten, structureringen, enz.) 
 • opmaak en advisering inzake handelscontracten (huur, agentuur, samenwerkingsovereenkomsten, enz.) 

Begeleiding inzake personeelszaken

 • juridische bijstand bij aanwerving van werknemers en optimalisatie van de verschillen tussen beide landen 
 • opmaak arbeidscontracten met optimalisatie Belgisch of Nederlands arbeidsrecht 
 • coördinatie en uitvoering van alle periodieke payroll formaliteiten 
 • opmaak van salary splits, aanvraag 30 %-regeling, optimalisatie aftrekposten 
 • optimalisatie sociale zekerheidspositie (detachering, multiple tewerkstelling volgens EU-verordeningen) 

Fiscale optimalisatie van Belgische medici die actief zijn in Nederland

 • aanvraag 30 % regeling 
 • oprichting vennootschap voor artsen en begeleiding bij maatschapscontracten 
 • optimalisatie pensioenplannen 
 • optimalisatie aftrekposten (bv. rente-aftrek van Belgische hypotheek In Nederland)