• Belgium-US
  Country Desk

Belgium-US Country Desk


De leden van onze Belgium – US Desk hebben een jarenlange ervaring opgebouwd in de begeleiding van enerzijds Amerikaanse ondernemingen en natuurlijke personen die actief (willen) zijn in België, en van anderzijds Belgische ondernemingen en natuurlijke personen die werkzaamheden (willen) ontplooien in de Verenigde Staten. De Belgium - US desk kan u bijstaan met multidisciplinair advies en dienstverlening in België en/of Amerika en dit gebruik makend van de kennis en ervaring van de BDO professionals in België en van de bestaande intensieve relaties van de leden van de Belgium - US desk met de BDO professionals in de Verenigde Staten van Amerika. 

Auditdiensten

 • controle van (geconsolideerde) jaarrekeningen conform de Belgische boekhoudregels, US GAAP en/of IFRS 
 • SOX audits 
 • contractuele audits 
 • financieel advies inzake implementatie en omzetting naar en compliance met US GAAP en IFRS 
 • interne audit diensten 
 • IT audit diensten 
 • IT governance diensten 

Fiscaal- juridische begeleiding

 • optimale structurering bestaande en nieuwe internationale activiteiten (keuze rechtsvorm, business model,..) 
 • optimalisatie financierings-, IP en holding activiteiten 
 • opmaak coherent transfer pricing beleid 
 • aanvraag voorafgaande fiscale akkoorden 
 • up-to-date advisering nieuwste fiscale ontwikkelingen in België en US en impact belastingverdrag en Europees recht 

Accounting, compliance en reporting

 • opmaak en optimalisatie van btw-aangiften, jaarrekeningen en aangiften vennootschapsbelastingen 
 • aansprakelijke vertegenwoordiging inzake btw, terugvraag buitenlandse btw 
 • voeren van de boekhouding 
 • e-@ccouting diensten 
 • management rapportering 
 • corporate housekeeping activiteiten (notulen, verslagen, publicaties, contracten, enz.) 

Begeleiding inzake personeelszaken

 • juridische bijstand bij aanwerving van werknemers en optimalisatie van de verschillen tussen beide landen 
 • opmaak arbeidscontracten 
 • coördinatie van alle periodieke payroll formaliteiten 
 • opmaak van salary splits, aanvraag expat-statuut 
 • optimalisatie sociale zekerheidspositie (detachering, multiple tewerkstelling volgens EU-verordeningen)  

Begeleiding inzake overnames (Corporate Finance)

 • begeleiding bij overnames van Belgische bedrijven (boekenonderzoeken, overnamecontracten, structureringen) 
 • waarderingen 
 • opmaak of advies inzake financieel plan 

Interim management

 • aanleveren van interim managers met relevante kennis en ervaringen voor korte termijn opdrachten (4-18 maanden) en met ondersteuning van professionals van BDO 
 • general management, finance, human ressources, supply chain, production, customer services. 
 • replacement of postulant at Management level, strategic project with no internal resources available, turnaround, shut down, crisis, relocation, new venture, post merger integration, change & project management, …