• DirCo

DirCo

Het DirCo staat in voor het dagelijks bestuur van BDO. De link tussen de Raad van Bestuur en het DirCo wordt verzekerd door Stephan Vandewiele (COO), die tevens optreedt als Voorzitter van het DirCo. De volgende Managing Partners vertegenwoordigen de verschillende Business Lines: Veerle Catry (A&A), Dirk Vandendaele (A&R), Frederik De Roo (T&L), Alexandre Streel (Advisory). De Business Support Services (BSS) worden vertegenwoordigd door Annelies Steenbeke (HRM), , Christophe Colson (Operations) en Bart Naessens (ICT). Sinds begin maart 2017 hebben we een nieuwe Director Sales & Marketing (Pascal Dehenain) en een nieuwe Director Finance (Christof Van Malder). Voortaan maken zij dus ook deel uit van het directiecomité.