• Supervisory Board

Supervisory Board

De Supervisory Board heeft een toezichthoudende bevoegdheid en waakt over het belang van de groep, en over de naleving van de statutaire, reglementaire en deontologische regels die van toepassing zijn. De ‘Supervisory Board’ is samengesteld uit een Voorzitter en 4 leden: Peter De Smet (voorzitter), Vincent van den Bulck, Fabrice Grognard, Werner Lapage en Bert Kegels.