• Duurzaamheid als deel van het businessmodel
Artikels:

Duurzaamheid als deel van het businessmodel

12 december 2017

Van denken naar doen

We zien zeer veel initiatieven, bijvoorbeeld rond een duurzaam productaanbod. Maar het gaat ook ruimer: duurzaamheid vertegenwoordigt waarde in de positionering van de ondernemingen. We kenden al langer de vele debatten en andere initiatieven over duurzame economie, maar intussen stellen we vast dat bedrijven op het terrein de principes ook op grote schaal toepassen.

We hebben geen keuze

Die vaststelling geldt evenzeer voor familiebedrijven. Met zeer concrete voorbeelden rond thema’s als mobiliteit, gedeelde vervoersmiddelen, hernieuwbare energie, energiezuinige technologie, groepsaankopen, recyclage, tweedehandsverkoop, korte ketens, beter herstelbare producten en nog veel meer. We hebben geen keuze. De ondernemers van morgen moeten duurzaamheid in hun model integreren en af en toe hun traditionele model ter discussie stellen. Alleen zo blijven ze aantrekkelijk voor de consument.

Het eerste wat u als familiale ondernemer moet doen, is uzelf ter discussie durven stellen

Integreren en waarde creëren

Klinkt aannemelijk, maar hoe komt u ertoe als familiebedrijf? Hoe kijkt u klaar doorheen al wat u kunt doen en hoe start u de oefening naar meer duurzaamheid? Het eerste wat u als familiale ondernemer moet doen, is uzelf ter discussie durven te stellen. Dus tijd en middelen uittrekken en wat afstand nemen van de dagelijkse operationele processen. Bekijk de producten, diensten en het traditionele model eens grondig en opnieuw. In de zoektocht naar een nieuw model zijn vervolgens de innovatiecapaciteit en het vermogen om risico’s te nemen belangrijk. En laat u bij zo’n innovatietraject rond duurzaamheid vooral omringen door de juiste competenties. Zoek naar wat complementair kan zijn bij de bestaande business: producten, distributiekanalen, een andere positionering, andere verkoopargumenten, andere klanten, enzovoort. Welke keuze u ook maakt, het welslagen van zo’n project zal afhangen van de manier van opvolgen. Tot slot, ook als u innoveert in  duurzaamheid is een goede monitoring van nieuwe producten, diensten of markten zeer belangrijk. Kijk wat de eerste reacties van de consumenten u leren, maar ook hoe de  concurrentie omgaat met uw duurzame keuzes. De kans bestaat dat ze hetzelfde zullen ondernemen, maar met de ambitie om beter te doen of performanter te zijn. Wie doorheen deze eerste stappen de visie van de familie toetst aan de duurzame innovatie, kan een model ontwikkelen dat een bijdrage levert aan zowel het milieu en de maatschappij als aan de economie met een duidelijke rendabiliteit en aandeelhouderswaardecreatie.