• HC news juni 2017 - 360 graden feedback tool: what's in a name?
Artikels:

HC news juni 2017 - 360 graden feedback tool: what's in a name?

19 juni 2017

Ieder van ons wil weten hoe we het op het werk doen. De meeste organisaties willen hier aan tegemoet komen door jaarlijks de leidinggevende een evaluatiegesprek te laten voeren. Maar al te vaak hebben leidinggevenden echter niet het beste zicht op de manier waarop iemand functioneert op het werk. Collega’s, medewerkers en klanten werken meestal veel nauwer samen met elkaar dan met hun leidinggevende. Deze waardevolle feedback gaat aan de hand van een 360 graden feedback bevraging niet verloren, wat jammer genoeg in veel klassieke feedback- of evaluatiesystemen nog wel het geval is.

De 360 graden feedback bevraging is een tool waarmee feedback wordt verzameld over iemands professioneel functioneren, en dit vanuit allerlei relevante rollen: de leidinggevende, collega’s, medewerkers, interne of externe klanten, etc. Bovendien wordt de medewerker in kwestie (ook wel focus genoemd) gevraagd om een zelfbeoordeling te geven.

Vandaar ook de benaming 360 graden: het geschetste profiel van de focus komt vanuit verschillende invalshoeken zodat er zoveel mogelijk input gecapteerd wordt. Een feedback bevraging blijft een perceptie van iemands functioneren. Echter, doordat er verschillende rollen en verschillende respondenten per rol om feedback worden gevraagd, zorgt dit er voor dat niet-gefundeerde meningen verbleken en dat enkel terugkerende feedback behouden wordt. Bovendien wordt er in een goede bevraging gepeild naar competenties aan de hand van duidelijke gedragsindicatoren, wat ook maakt dat er op een gerichte manier feedback gegeven wordt.  

Ook de focussen zelf ervaren een 360 graden bevraging als meer accuraat, reflectief en gevalideerd dan feedback die enkel van hun leidinggevende komt. Dit maakt dat een focus er nadien meer voor open staat om aan de slag te gaan met de feedback en het rapport niet zomaar links laat liggen. Een coaching traject kan hierbij nog extra ondersteuning bieden, waar op zoek wordt gegaan naar eventuele patronen of verbanden, die het inzicht nog verrijken. Een 360 graden feedback rapport kan een mooie eerste aanzet zijn om hiermee van start te gaan.