• Standaard btw-tarieven in EU
    in 2017
Artikels:

Standaard btw-tarieven in EU in 2017

29 maart 2017

 

Deze tabel vat de standaard btw-tarieven samen die nu van toepassing zijn in elke lidstaat, alsook andere nuttige informatie, zoals hun btw-registratie, verkopen op afstand en Intrastat-drempel.

Standaardtarieven blijven stabiel in de EU: slechts twee landen hebben vorig jaar wijzigingen doorgevoerd. Griekenland verhoogde zijn tarief van 1% naar 24% op 1 juni 2016, terwijl Roemenië op 1 januari 2017 haar intentie heeft uitgevoerd om het standaardtarief te verlagen naar het niveau van vóór de financiële crisis, nl. 19%.

Zoals gewoonlijk, hebben veel landen hun Intrastat-drempel aangepast voor het nieuwe jaar, maar de andere gegevens zijn weinig veranderd. Zwitserland en Luxemburg hebben hun btw-registratiedrempel verhoogd voor lokale bedrijven, en Estland wil hetzelfde doen in 2018. Buitenlandse investeerders zullen hier echter geen voordeel uit halen, aangezien de lidstaten de mogelijkheden voor buitenlandse belastingplichtigen om zich niet te moeten registreren voorlopig beperkt houden.

Het belangrijkste nieuws van de laatste 12 maanden is uiteraard de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten, waardoor het land op termijn de Intrastat regeling alsook de regeling voor verkoop op afstand niet meer zal toepassen. Verwacht wordt dat Brexit pas ten vroegste in maart 2019 in werking zou treden. Bijgevolg is het btw-systeem van het Verenigd Koninkrijk nog altijd onderworpen aan de EU-regeling.

Download het rapport hieronder.