Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
  • Bijkomende vermeldingen in de aangifte nalatenschap
Artikels:

Bijkomende vermeldingen in de aangifte nalatenschap

02 augustus 2018

Zoals hoger reeds werd aangehaald, opent de Erfwet van 31 juli 2017 de mogelijkheid om zogenaamde “globale” of “punctuele” erfovereenkomsten af te sluiten. Eveneens voorziet zij in een zogenaamd wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik ten aanzien van de langstlevende echtgenoot of de langstlevende wettelijk samenwonende partner. De aangifte moet in voorkomend geval melding maken van dergelijke erfovereenkomsten of wettelijk toegekende opvolgende vruchtgebruiken. De erfovereenkomst en/of de schenkingsakte moet bij de aangifte worden gevoegd.

Daarnaast moet de aangifte vermelden welke schenkingen, levensverzekeringen en legaten aan inbreng of inkorting zijn onderworpen en, in voorkomend geval, op welke wijze de inbreng of inkorting gebeurt.[1]

 

[1] Artikel 3.3.1.0.8., §1, eerste lid, 15° t/m 17°