Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
  • Geen schenkbelasting op niet geregistreerde schenkingen opgenomen in een erfovereenkomst
Artikels:

Geen schenkbelasting op niet geregistreerde schenkingen opgenomen in een erfovereenkomst

23 augustus 2018

De Erfwet van 31 juli 2017 biedt een toekomstige erflater de mogelijkheid om met zijn afstammelingen een zogenaamde globale erfovereenkomst te sluiten. Het is ook mogelijk voor de schenker om met de begiftigde allerhande zogenaamde punctuele erfovereenkomsten te sluiten met betrekking tot reeds gedane schenkingen. Als er in een erfovereenkomst eerdere schenkingen worden vermeld, die op datum van de overeenkomst niet zijn geregistreerd noch verplicht registreerbaar zijn, vormt de vermelding van deze schenkingen in principe een titel voor de heffing van schenkbelasting, vermits de vermelding gebeurt in het bijzijn van de schenker en de begiftigde.

Het decreet van 6 juli 2018 vermeldt uitdrukkelijk dat er geen schenkbelasting is verschuldigd op schenkingen uit het verleden die in een erfovereenkomst worden vermeld, tenzij de begiftigde dit wenst om de toepassing van artikel 2.7.1.0.5. VCF – erfbelasting op niet aan de schenkbelasting onderworpen schenkingen gedaan door de erflater binnen de drie jaar voor het overlijden - buiten spel te zetten door middel van een fiscale verklaring. Vermits er verschillende schenkers en/of begiftigden bij een erfovereenkomst kunnen betrokken zijn, stelt deze mogelijkheid zich voor elk van de betrokken partijen afzonderlijk om al dan niet een fiscale verklaring te doen. Zo kan een eerste begunstigde verklaren dat de erfovereenkomst wel tot bewijs strekt van een schenking in zijn voordeel, terwijl een tweede begunstigde helemaal niets verklaart waardoor het hogervermelde principe toepassing vindt op de giften die in zijn voordeel werden gedaan.[1]

Voor schenkingen die pas verricht worden bij het verlijden van de erfovereenkomst, en waarvoor de akte houdende de erfovereenkomst dus zelf de titel van begiftiging uitmaakt, wordt wel schenkbelasting geheven.

[1] Artikel 2.8.3.0.5. VCF