• Lagere tarieven erfbelasting voor zijverwanten, verdere verwanten en niet-verwanten
Artikels:

Lagere tarieven erfbelasting voor zijverwanten, verdere verwanten en niet-verwanten

13 augustus 2018

De tarieven voor een vererving tussen zijverwanten, verdere verwanten en niet-verwanten worden verlaagd. Enerzijds komt er een nieuwe laagste schijf voor verkrijgingen van 0,01 tot 35.000, 00 euro, belastbaar aan een nieuw tarief van 25% (voorheen 30% of 45%). Anderzijds wordt de huidige hoogste tariefschijf van 65% afgeschaft. Voortaan zullen de delen van verkrijgingen die de 125.000, 00 euro te boven gaan aan een tarief van 55% worden onderworpen en niet langer aan het tarief van 65%[1].

U vindt onderstaand een overzicht van de nieuwe tarieven:  

Belastbare schijf

Tarief

 

 

Tussen broers en zussen

Tussen anderen

0,01 – 35.000, 00

25%

25%

35.000, 01 – 75.000, 00

30%

45%

> 75.000, 00

55%

55%


Daarnaast wordt de belastingvermindering inzake erfbelasting voor “kleine” nalatenschappen bij deze categorieën van erfgenamen geüniformiseerd overeenkomstig de onderstaande tabel[2]. Vandaag geldt er een verschillend belastingkrediet naargelang de erfgenaam een broer of zus is, dan wel een andere persoon dan een erfgenaam in de rechte lijn, een partner of een broer/zus.

Nettoverkrijging

Belastingkrediet

≤ 18.750 EUR

2000 EUR x (nettoverkrijging/20.000 EUR)

18.750 EUR ≤ X ≤ 75.000 EUR

2500 EUR x 1-(nettoverkrijging/20.000 EUR)


[1] Artikel 2.7.4.1.1., §1 VCF

[2] Artikel 2.7.5.0.1., §1, derde en vierde lid VCF