• Vrijstellingen erfbelasting voor wezen jonger dan 21 jaar
Artikels:

Vrijstellingen erfbelasting voor wezen jonger dan 21 jaar

09 augustus 2018

Kinderen jonger dan 21 jaar genieten vandaag van een belastingvermindering inzake erfbelasting ten belope van 75 EUR per vol jaar dat nog moet verlopen totdat zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.

Het decreet 6 juli 2018 voorziet in een bijkomende vermindering van de erfbelasting voor kinderen onder de 21 jaar die wees worden door het overlijden van hun (laatste) ouder(s). Enerzijds kunnen zij genieten van een voetvrijstelling voor wat betreft de eerste schijf van 75.000, 00 euro aan roerende goederen die zij zouden erven. Anderzijds wordt het aandeel dat zij verkrijgen in de gezinswoning van de overleden ouder(s) vrijgesteld van erfbelasting.[1]

 

[1] Artikel 2.7.6.0.6., §1 VCF