• Fraude in België: de cijfers
Artikels:

Fraude in België: de cijfers

07 november 2019

Uit ons recent onderzoek naar de fraudeproblematiek blijkt dat weinig bedrijven zich bewust zijn van het risico dat ze lopen. Vaak halen enkel ernstige fraudegevallen bij bekende multinationals of overheden de media. Vaktijdschriften of specifieke studies op hun beurt behandelen de problematiek meestal op wereldwijd niveau.
Wat met de Belgische bedrijven? In welke mate zijn zij slachtoffer van fraude? Onze (anonieme) studie bij 190 Belgische ondernemingen met een omzet van 5 tot meer dan 500 miljoen EUR geeft inzicht.