• Vennootschaps- en verenigingsrecht: nieuwe regels toepassen in fases
Artikels:

Vennootschaps- en verenigingsrecht: nieuwe regels toepassen in fases

02 augustus 2019

Na jaren van voorbereiding werd de langverwachte hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De nieuwe regels zullen dus met zekerheid
worden toegepast. In dit artikel gaan we dieper in op de manier waarop ze in werking treden.