Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
 • 3 leadershiptips voor meer veerkracht 3.0

  Diversiteit & veerkracht

Artikels:

3 leadershiptips voor meer veerkracht 3.0

06 juli 2020

In onze voorgaande nieuwsbrieven, die je hier en hier kan terugvinden, zagen we dat veerkracht het vermogen is om uitdagingen om te vormen tot nieuwe opportuniteiten.

Veerkracht omvat een aantal sleutelcompetenties zoals: 

 • actief luisteren
 • aanwezig zijn
 • innovatie verwelkomen
 • nieuwsgierigheid stimuleren zonder vooroordelen
 • eenvormigheid en individuele bijdrages waarderen
 • …  

Veerkracht binnen een team is iets dat je kan leren. Naast vaste gebruiken en regelmatige oefenmomenten, zijn er ook structurele manieren om dit vermogen te op te bouwen. 
In deze nieuwsbrief willen we diversiteit bespreken als sleutelelement om de veerkracht en wendbaarheid van je team te bevorderen. 

Op vandaag zijn er veel studies die het belang van veelzijdige teams aantonen. In onze complexe wereld bereikt een individu namelijk niet veel als hij alleen is, hoe intelligent hij ook is. Enkel in een team met complementaire competenties kan je innovatief zijn en de hedendaagse uitdagingen aangaan. Onderzoek toont bovendien aan dat veelzijdige teams bekwamer zijn om complexe vragen te beantwoorden. 
Deze pandemie toont de voordelen van een veelzijdig team nog maar eens aan. Als elke medewerker simpelweg een kopie was van de andere, zou het hele team zich tegelijkertijd in een noodsituatie bevinden en op dezelfde manier reageren met alle gevolgen van dien. 

Stel daarentegen dat in je team gevarieerde profielen aanwezig zijn en dat elk individu zijn eigen sterke en zwakke punten heeft. Sommige situaties zullen dan vlotter verlopen voor bepaalde individu’s, waar andere collega’s meer moeilijkheden ervaren. Diversiteit is dus essentieel voor de veerkracht van een team, ook in een crisissituatie. Dankzij de complementariteit van de sterktes van elk individu blijf je ook in een chaotische situatie op koers. 

Je team is waarschijnlijk veel diverser dan je denkt! Ontdek hieronder hoe je deze veelheid aan competenties omarmt. 

Tip #1  Creëer vertrouwen op de werkvloer
Onenigheid leidt tot dialoog en een uitwisseling van ideeën, wat op zijn beurt dan weer leidt tot innovatie. Hiervoor is het essentieel dat elk teamlid eerlijk kan uitkomen voor zijn of haar mening zonder bang te zijn ‘stomme’ vragen te stellen of bevooroordeeld te worden. 

Als iedereen binnen je team altijd maar akkoord gaat met elkaar, is dat waarschijnlijk een teken dat er een gebrek aan betrokkenheid heerst. Het is misschien tijd om de functionering en de manier van werken grondig te herbekijken. Enkele vragen die je hierbij kunnen helpen:

 • Heerst er een gevoel van angst en/of fierheid?  
 • Kunnen je teamleden zichzelf zijn? 
 • Kunnen ze zich kwetsbaar opstellen zonder bevooroordeeld te worden? 
 • Mag iedereen zijn mening geven? 
 • Wordt er rekening gehouden met een afwijkend idee?

Diversiteit is echter niet altijd zichtbaar, wat het moeilijk maakt dit precies te meten. Een van de beste manieren om deze verscheidenheid te evalueren, is om je teamleden toe te staan en aan te moedigen om hun onenigheid op een gezonde manier uit te drukken zodat er een volwassen dialoog ontstaat.

Tip #2 Afremmen om sneller te gaan
Tijdens de coronacrisis heeft de hele wereld snel beslissingen moeten nemen, waarbij we elke week met een aantal nieuwigheden werden geconfronteerd. Hoe sneller we deze beslissingen nemen, hoe vaker onze hersenen op deze kortere wegen zullen berusten. Als er een bal in je richting vliegt, zal je lichaam reageren zonder daarbij na te denken. Maar wat in andere situaties? Ben je je daar bewust van die kortere wegen? Waarop baseer je dan je hypotheses? Deze onbewuste bias heeft vaak negatieve gevolgen: we lopen het risico om beslissingen te nemen waarover niet iedereen het eens is. 

Afremmen wordt dan essentieel om je bewust te worden van je eigen blinde vlekken/filters. Vertraag je je beslissingsproces, krijg je de kans jezelf in vraag te stellen en om zaken in een ruimere context te bekijken. Zo kan je rekening houden met de verschillende meningen van je collega’s, en de diversiteit en veelheid aan perspectieven verwelkomen. Resultaat: je neemt een betere beslissing en kan nadien sneller handelen. 

Tip #3 Openheid en discussie
Iedereen heeft zijn eigen werkvoorkeuren, maar wordt daar ook voldoende rekening mee gehouden? Vermijd om als leidinggevende de werkorganisatie volledig aan te passen aan je eigen voorkeuren: dit is contraproductief, want alleen jij zal zo goede prestaties leveren. Luister je naar de individuen op een empathische en nieuwsgierige manier, zal je meer leren van je team. Neem hun feedback in acht en stap weg van strenge processen zodat je werknemers zich meer betrokken voelen.