• De ondernemingsraad
Boeken:

De ondernemingsraad

26 december 2017

Elke onderneming die minstens 100 werknemers tewerkstelt, moet in principe een ondernemingsraad oprichten.

Dit overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van werkgever en werknemers zetelen, speelt een niet onbelangrijke rol in het financieel-economische en sociale beleid van de onderneming.

Na een korte situering van de ondernemingsraad binnen het sociaal overleg worden antwoord geformuleerd op volgende vragen:

  • Wat zijn de oprichtingsvereisten?
  • Hoe moeten de sociale verkiezingen georganiseerd worden?
  • Wanneer de sociale verkiezingen achter de rug zijn, moet de ondernemingsraad samengesteld worden. Wie zetelt er namens de werkgever? Wie zijn de werknemersvertegenwoordigers? Wat met plaatsvervanging? Hoe zit het ook al weer met de bescherming van de werknemersvertegenwoordigers?
  • Hoe werkt een ondernemingsraad? Welke vergaderingen moeten wanneer georganiseerd worden? Hoe zit het met het huishoudelijk reglement?
  • Wat zijn de taken en opdrachten van de ondernemingsraad? Welke informatie moet meegedeeld worden? Welke beslissingsbevoegdheden heeft de raad?
  • Is er toezicht op de naleving van de verschillende reglementeringen van toepassing op de ondernemingsraad? Wat zijn de eventuele sancties?

U kan het boek hier kopen.