Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
  • Loonfiscaliteit
Boeken:

Loonfiscaliteit

26 december 2017

In dit boek bekijken we welke vergoedingen allemaal inbegrepen zijn in het begrip ‘loon’, alsook verschillende mogelijke alternatieven. 

Het loon dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever is de tegenprestatie voor de geleverde arbeid. Maar wat houdt dit ‘loon’ concreet in? Het loon is niet enkel het bedrag dat maandelijks op de rekening van de werknemer wordt gestort. Het omvat alle bedragen en alle voordelen die in geld waardeerbaar zijn en die door de werkgever toegekend worden aan de werknemer. Het omvat dus eveneens het voordeel van de bedrijfswagen, de maaltijdcheques, het vakantiegeld, de bonus, enz. Deze toekenning van loon gebeurt niet steeds maandelijks, maar kan ook dagelijks, jaarlijks, sporadisch, … gebeuren. 

Het bruto loon dat de werkgever betaalt is niet gelijk aan het netto loon dat de werknemer ontvangt. De effectieve kostprijs van het loon voor de werkgever is zelfs meestal nog een stuk hoger dan het bruto bedrag. Het loon is onderhevig aan sociale zekerheidsbijdragen (zowel voor werkgever als voor werknemer) en belastingen. In dit boek overlopen we de impact naar sociale zekerheid en belastingen voor alle verschillende vormen van loon. 

We bekijken in dit boek meteen welke alternatieven er bestaan die sociaal en fiscaal interessant zijn, zowel voor werkgever als voor werknemer? We geven een overzicht van alle mogelijke alternatieve ‘interessante’ vergoedingen met hun toepassingsmodaliteiten en impact naar sociale zekerheid en belastingen.

U kan het boek hier kopen.