• Vastgoed in Pocket
    voor het Vlaamse Gewest
    2017-2018
Boeken:

Vastgoed in Pocket voor het Vlaamse Gewest 2017-2018

20 september 2017

Vastgoed in pocket is een jaarlijks praktijkboek dat zich in eerste instantie richt tot beroepsbeoefenaars zoals vastgoedmakelaars, notarissen en syndici. Daarnaast is het boek een nuttig werkinstrument voor accountants, advocaten en boekhouders die te maken hebben met dienstverlening in vastgoed. Dit boek geeft ondermeer een antwoord op algemene vragen over vastgoedtransacties, de financiering ervan , de fiscale aspecten ervan, de milieureglementering, de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. Vaak wordt dit geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.

U kan het boek kopen via de website van Kluwer