• Risk Management - Praktische leidraad bij een duurzaam risicobeleid
Brochures:

Risk Management - Praktische leidraad bij een duurzaam risicobeleid

19 november 2015

 • WOORD VOORAF:LATEN WE VAN HET RISICO EEN KANS MAKEN!
 • NIEUWE WERELDTRENDS, NIEUWE UITDAGINGEN, NIEUWE RISICO’S
 • HOE IS DEZE BROCHURE OPGEBOUWD?
  • 01- Het abc van risicobeheer
   • 1. Wat is een risico?
   • 2. Categorieën van risico’s
   • 3. Wat is risicobeheer?
   • 4. Hoe risicobeheer opzetten?
  • 02 - Risico’s beheersen
   • 1. Het risicoplan
   • 2. Interne controle en risicobeheer
   • 3. Impact IT op interne controle en risicobeheer
   • CASE Cockerill Maintenance & Ingénierie
   • No risk, no business
   • 4. Normen en standaarden – COSO ERM
   • 5. Rollen en verantwoordelijkheden
  • 03 - Typologie van de risico’s
   • WELKE RISICO’S EN HOE ZE BEHEERSEN?
   • 1 EXTERNE EN STRATEGISCHE RISICO’S
   • 1. Externe risico’s: acuut of sluipend
   • 2. Strategische risico’s: bewust en doelgericht
   • CASE FNG Group
   • In elk risico schuilt een kans
   • 2 FINANCIËLE RISICO’S
   • 1. Strategische financiering
   • CASE Jan De Nul Group
   • Risicoaversie zit in de genen
   • 2. Operationele financiering
   • CASE Soltech
   • Van lokale naar internationale markt
   • COMPLIANCE-RISICO’S
   • 1. Context
   • 2. Oorsprong en betekenis ‘compliance’
   • 3. Toezichthoudende instanties
   • 4. Grote draagwijdte voor elk bedrijf
   • 5. Centraal compliance-toezicht
   • 4 JURIDISCHE RISICO’S
   • 1. Definitie juridische risico’s
   • 2. Juridisch relevante risico’s
   • 3. Grondige en up-to-date kennis regelgeving
   • 4. Evolutie van de regels, dito risico’s
   • 5. Juridische expertise
   • CASE Studio 100
   • Rechten en veiligheid
   • 6. Contract management
   • 7. Corporate governance
   • 8. Bestuurders aansprakelijkheid
   • 9. Aansprakelijkheid verzekeren
   • 5 OPERATIONELE RISICO’S
   • CASE NHV Helikopters
   • Cijfers zijn niet heilig
   • 6 IT- EN CYBERCRIMERISICO’S
   • CASE Proximus
   • Van slachtoffer tot topexpert
  • 04 - Wat bij een incident?
   • 1. Crisis readiness
   • 2. Aanpak en principes crisismanagement
   • 3. Naar een succesvolle crisisbeheersing
 • BESLUIT