• BDO Digital begeleidt exploratie naar alternatieve dienstverlening om arbeidskansen en beeldvorming van leefloners te verbeteren
Case study:

BDO Digital begeleidt exploratie naar alternatieve dienstverlening om arbeidskansen en beeldvorming van leefloners te verbeteren

15 augustus 2019

In samenwerking met VVSG vatten we een nieuw exploratief Social Design traject aan met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). We focussen ons in dit project op werkzoekenden die hulp van OCMW’s krijgen om werk te vinden. 

Uitdaging

Hoe we in de maatschappij kijken naar werkzoekenden heeft te maken met allerlei factoren. Die beeldvorming is echter vaak verre van objectief en wordt bovendien dikwijls in negatieve zin beïnvloed door enerzijds de interacties die de betrokken persoon heeft met zijn/haar sociale omgeving, en anderzijds de interacties die leden van deze sociale omgeving onderling en met de eigen sociale omgeving hebben. Die maatschappelijke beeldvorming heeft op zijn beurt dan een invloed op de OCMW-besturen en de activeringspraktijk van OCMW’s. Of in andere woorden: maatschappelijk werkers van het OCMW worden rechtstreeks beïnvloed in hun benadering van de werkzoekenden.

Om die reden vormt de beeldvorming van werkzoekenden een extra argument om nog meer te focussen op het aanpakken van de gebreken van de betrokken individu’s. Hieronder vallen bijvoorbeeld tijdsbesteding, gedragskenmerken, motivatie en ingesteldheid.

Het gros van de ondersteuning dat aangeboden wordt richt zich voornamelijk op gedragsverandering bij de individuele werkzoekende en zelden op het doorbreken van de beeldvorming zelf. Hierdoor krijgen werkzoekenden (leefloners) minder kansen om een goede werkplek te vinden en te matchen met een werkgever die bij hen past. Paradoxaal genoeg wordt het bestaande beeld zo bevestigd, wat integratie in de samenleving haast onmogelijk maakt.

Aanpak

Om die reden exploreren we de alternatieve vormen van dienstverlening die de arbeidsmarktpositie van leefloners (en eventueel andere werkzoekenden) versterkt, wat ook een positief effect heeft op de beeldvorming van leefloners (en werkzoekenden).