• 2thepoint 2017/1
Nieuwsbrieven:

2thepoint 2017/1

11 mei 2017

  • KMO's kampen met digitale achterstand
  • Wendbaar werkbaar werk in 14 vragen
  • De kilometerheffing in de boekhouding
  • kostprijsberekening als beheersinstrument
  • Nieuwe regels detachering
  • Hervorming erfrecht opent perspectieven voor vermogensplanning
  • btw-vrijstelling'zelfstandige groeperingen in het nieuw
  • fiscale nieuwigheden vanaf 2017
  • nieuwe vangnetbepalingen duidelijker
  • Young Talent in Action