• Waardering van start-ups
Fiches:

Waardering van start-ups

12 november 2020

Deze gids is bedoeld voor ondernemers, investeerders, waarderingsexperten en iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van start-ups. Ze is bijzonder rijk en gevarieerd, toch delen start-ups enkele kenmerken waardoor een waardebepaling niet vanzelfsprekend is, omdat de traditionele waarderingsmethodes niet helemaal van toepassing zijn. Hoe dan ook hebben de meeste start-ups privékapitaal nodig en ondanks de toenemende wettelijke financiële mechanismen om waarderingskwesties te omzeilen, blijft de waardebepaling cruciaal voor objectieve onderhandelingen en, in een latere fase, voor de follow-up van de start-up. Een goede waardering steunt niet op één aanpak, maar op een reeks van methodes. De keuze hangt af van de maturiteitsfase van de start-up, de beschikbare informatie, de robuustheid van het businessplan en het inzicht in de succesfactoren. Veel leesplezier!