• BDO-benchmark gemeenten 2016-2015
Rapporten:

BDO-benchmark gemeenten 2016-2015

19 januari 2018

Bent u ook benieuwd naar de cijfers van de gemeenten binnen uw provincie? Dan heeft BDO goed nieuws! Hierna vindt u de BDO-benchmark voor de provincies over de jaren 2016-2015. Zes kerncijfers worden getoond en vergeleken. Na de opmaak van de jaarrekeningen 2017 van de gemeenten zal deze analyse geüpdatet worden.

Deze benchmark vormt geen waardeoordeel maar toont enkel de gerealiseerde cijfers.