• Het lokaal bestuur van de toekomst

    Onze visie op fusies

Rapporten:

Het lokaal bestuur van de toekomst

02 december 2020

Iedere beleidsmaker, ieder college van Burgemeester en Schepenen wil een verschil maken: met een
ambitieus beleidsplan zetten ze lijnen uit voor de toekomst. Als overheidsniveau het dichtst bij de
burger, kan het lokaal bestuur een grote impact realiseren op het geluk en welzijn van zijn inwoners.

Élk lokaal bestuur, klein of groot, fungeert als een cruciale schakel in het brede overheidslandschap en
voert taken uit om het beleid van centrale overheden te realiseren (sociale dienstverlening, ruimtelijke
ordening, burgerzaken…). Tegelijk investeert het in het onderhoud van eigen infrastructuur en patrimonium,
steeds om een gezonde en duurzame leefomgeving te creëren voor burgers en bedrijven.

Van elk lokaal bestuur wordt dezelfde inspanning verwacht, al beschikken ze niet allemaal over dezelfde
middelen. Een fusie biedt daarbij soelaas: BDO ziet het lokaal bestuur van de toekomst als duurzaam, slim,
digitaal en voldoende groot om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden.