• Energy & Utilities

    “Hoe kan ik energie inzetten als driver voor groei? Duurzaam en winstgevend tegelijk?”

Energy & Utilities

Net als de lucht die we ademen, zijn water en energie levensnoodzakelijke assets. En vandaag meer dan ooit kritieke kostenposten voor elke organisatie, elk bedrijf. Of je nu nutsbedrijf bent of afnemer. De Europese Green Deal stelt de transitie naar een koolstofvrije energiesector als onomkeerbaar doel. En zal het landschap van de nutssector grondig hervormen. Wie anno 21ste eeuw trouwens niet duurzaam met de beschikbare energiebronnen omspringt, krijgt vroeg of laat de rekening gepresenteerd. Het goede nieuws is dat wie wel een duurzaam energiebeleid voert een – dikke – streep voor heeft op zijn conculega’s.

 

 

 

 

 

 

 

Goed voor winst en milieu

Elk bedrijf, groot en klein, privaat of publiek, heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zijn businessmodel te herdenken, in het belang van de planeet, de maatschappij én van zijn eigen toekomstige relevantie in de markt. Lineair wordt circulair, product wordt service, bezit wordt deeleconomie, …

Tegelijk moet je als ondernemer de aandeelhouders op korte termijn tevredenstellen – lees: de resultaten op niveau houden. Beide doelen strategisch verzoenen is geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke opdracht.

De meest duurzame en winstgevende energiestrategie steunt op het beperken van de interne energievraag. Maximaal inzetten op hernieuwbare en lokaal opgewekte energie uit zon, wind, grondwarmte en restenergie uit productieprocessen dragen bij tot het verlagen van de CO2-uitstoot. Een energietransitieplan en duidelijke en gekwantificeerde energiedoelen geven richting aan hoe je als bedrijf restenergie inzet en optimaal gebruikmaakt van fossiele brandstoffen. ‘Net zero’ of zelfs negatieve CO2-doelen zijn vaak haalbaar!

Beschouw duurzame energie daarom minder als een kostenpost, dan wel als een driver voor future proof investeringen en groeikansen. Bovendien werken energie en milieu&klimaat als communicerende vaten. Duurzaam of hernieuwbare energiegebruik drukt de ecologische voetafdruk en heeft (in)direct een positieve invloed op de klimaatevolutie. En daar is niemand tegen, toch?

Wat zoek je?

  • Hoe vertaal je zo’n strategie in concrete data, cijfers, acties en resultaten? Zo divers zijn je vragen, zo pragmatisch zoeken onze experts samen met jou naar concrete antwoorden. Enkele voorbeelden: Hoe verlaag je de CO2-uitstoot dankzij investeringen in hernieuwbare energie? We ontwikkelen samen de financiële businesscase die de ‘Total Cost of Ownership’ in kaart brengt en alternatieve financieringsstructuren onder de loep houdt, zoals ESCO (Energy Service Companies), projectfinanciering of leasing.
  • Kan elektrische en waterstof-laadinfrastructuur voor bedrijfswagens een verdienmodel opleveren? Wat zijn voor- en nadelen van de verschillende modellen (concessie, koop, laadpaal-as-a-service)? Is financiering via project- of investeringskredieten, lease of andere ‘asset based’ financieringstechnieken aangewezen? We becijferen samen de verschillende opties.
  • Hoe kun je als stad of gemeente je energiebeleid afstemmen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (de zgn. SDG’s)? Onze experts werken, samen met klimaatexperts en studiebureaus (voor o.m. de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) een gedetailleerd Green City Action Plan uit. De maatschappelijke kosten-batenanalyse toont betaalbaarheid, financierbaarheid en de financiële impact van dergelijke investeringen aan op de meerjarenbegroting.

Data-, IT-driven en multidisciplinair

Meten is weten. Een dooddoener jawel, maar data en rapportage zijn bijzonder waardevol voor het (bij)sturen en evalueren van de activiteiten. Om opbrengsten te voorspellen of te optimaliseren bijvoorbeeld. Of om inzicht te krijgen in de balans tussen productie en gebruik. Én, om compliant te zijn met de almaar complexere regelgeving, denk maar aan de Europese richtlijn ‘Corporate Sustainability Reporting’ (verplichte rapportage niet-financiële data, waaronder de koolstofvoetafdruk).

Accurate en correcte datacollectie en -analyse vereisen een intelligente organisatie en doorgedreven integratie van processen binnen een digitale omgeving. En een flexibele IT-architectuur, in lijn met de processen en waar applicaties soepel kunnen worden geüp­datet en geïntegreerd (bij overnames bijvoorbeeld). Een architectuur ook die het mogelijk maakt te connecteren met externe netwerken of platformen om data uit te wisselen of productie aan te sturen. Dat alles binnen een cyberveilige omgeving.

Wat je vraag of specifieke nood ook is, je kunt rekenen op ons multidisciplinair team dat voeling heeft met je doelstellingen en je operationele, digitale, financiële, fiscale, juridische, duurzame en strategische uitdagingen. Die kennis combineren ze met best practices en ervaring op het terrein, nationaal en internationaal. Dankzij ons wereldwijde netwerk kunnen ze immers op elk moment een beroep doen op de kennis en ervaring uit bijna 170 landen.