• Data governance

Data governance

Big data en hun ‘analytics’ nemen een hoge vlucht en horen vandaag al bij de belangrijkste aanjagers voor innovatie binnen de financiële dienstverlening. Minstens even belangrijk als motor voor verandering als de toenemende compliancevereisten. De vraag is niet op welke goudmijn aan data jouw bank of verzekeringsinstelling zit. Maar wel, hoeveel je daarvan al hebt ontgonnen? Hoe fijn analyseer jij de klantendata? Belangrijker nog, in welke mate anticipeer je op wat de klant nodig zou kunnen hebben om hem dan op de juiste manier te benaderen?

Data en algoritmes zijn onlosmakelijk verbonden met procesverbeteringen, organisatievernieuwing en innovatie in de financiële sector. De grootste uitdaging schuilt hem net in het koppelen van de data met het gericht aanbieden van diensten. Want wie de beschikbare data op een slimme manier benut, gaat efficiënter werken, wordt productiever, kan nieuwe klanten binden en bestaande klanten beter helpen. Daar doe je het voor, toch?

Veilig, beschermd en privacy proof

Hoe meer kansen data bieden, hoe meer cyberrisico’s erbij komen. Elke medaille heeft immers twee kanten. Cyberbeveiliging is key, net zoals gegevensbescherming dat is. Het is zaak goede afwegingen te maken en prioriteiten te stellen. Dat betekent in de praktijk dat je GDPR-compliant werkt, de ‘kroonjuwelen’ duidelijk in beeld brengt en de kwetsbaarheden onverbloemd op scherp zet. Om het met een boutade te zeggen: ‘Wie de voordeur laat openstaan, moet niet verbaasd zijn dat er wordt ingebroken’.

Gerelateerde pagina's