• Public Sector

    “Ik wil samenwerken met iemand die onze ‘taal’ spreekt, die onze organisatie begrijpt en ook echt vooruithelpt.”

Public Sector

De publieke sector professionaliseert en evolueert naar een mature, eigentijdse speler in een almaar complexere en digitalere samenleving. Veranderende maatschappelijke verwachtingen, druk op overheidsfinanciën, de onophoudelijke technologische evolutie en ontwikkelingen in marktwerking nopen de overheden om hun publieke dienst- en hulpverlening eigentijds in te vullen. 

Iedereen ervaart dat de kwaliteit, efficiëntie, transparantie en doeltreffendheid beter worden. Iedereen weet ook dat het nog beter kan, toch? Zonder administratieve (over)last en met een slimme service. Burgers en bedrijven vragen een overheid die één klik van hen is verwijderd en tegelijk niemand achterlaat. Allesbehalve gemakkelijk!

Samen- en anders werken is hier de boodschap. Centrale doel? De bestaande efficiëntievoordelen in je backoffice behouden en optimaliseren. En tegelijk streven naar een zo hoog mogelijke graad van klantgerichtheid in de frontoffice. Digitaal als het kan én zinvol is. Perfect haalbaar, op voorwaarde dat alle collega’s zich bewust zijn van het waarom van de verandering en weten welke meerwaarde ze kunnen realiseren.

Maatschappelijk en efficiënt

De buitenwereld onderschat vaak het spanningsveld dat ontstaat omdat je een maatschappelijk takenpakket moet combineren met efficiënt organisatiemanagement. Onze mensen niet. Ze begeleiden en ondersteunen al decennialang overheidsdiensten op alle niveaus en binnen de meest uiteenlopende domeinen. Ze beseffen ook dat je als overheidsdienst vaak niet autonoom beslist over je financieel, fiscaal of personeelsbeleid. Het zijn maar enkele voorbeelden. Kortom, we kennen de ins en outs van de overheidssector.

Een advies valt of staat immers met de praktische haalbaarheid en toepassing ervan. Of het nu gaat om een automatiseringsproces, een nieuw dienstverleningsconcept, de meerjarenplanning, de stappen in de fusie met een buurgemeente, de financiële strategie en rapportering, de beleids- en beheersindicatoren, … Onze experten zorgen voor de specifieke kennis zodat jij kunt focussen op wat echt telt.

Goed om weten: BDO is direct of indirect een vertrouwde partner in verschillende raamcontracten, zoals Poolstok en Smals. Alsook via het Agentschap Facilitair Bedrijf (AFB).

Wat zoek je?

Jouw organisatie, dienst of instelling kan rekenen op ons multidisciplinair team dat voeling heeft met jouw cultuur, jouw doelstellingen en jouw operationele, financiële en strategische uitdagingen. Trouwens, onze experten in Vlaanderen, Wallonië of Brussel steunen op de ervaringen van ons internationaal netwerk. En kunnen op elk moment de plannen toetsen aan wat in de buurlanden gebeurt. Leren uit best practices. Of mee waken over de impact van en compliance met Europese beslissingen

De externe blik van onze ervaren sparringpartner(s) werpt vaak een heel ander licht op ‘wat is’ en ‘wat komt’. En dwingt je eigen experten ook eens over de muren van het eigen bestuursniveau of zelfs land te kijken. Dat inspireert!

Als multidisciplinair team overleggen we bovendien voortdurend met de collega’s die gespecialiseerd zijn in andere, gelinkte domeinen, zoals fiscaliteit, GDPR, risicobeheer, arbeidsrecht, audit, het nieuwe werken, CSR, informatietechnologie, cybersecurity … Pragmatisch en – belangrijk! – op maat. Geen innovatie of technologie om de technologie. Wel: hoe verbeteren we echt de ervaring en beleving van de burgers, de bedrijven en de eigen medewerkers. En met welke haalbare oplossingen kunnen we jouw processen en dagelijkse werking efficiënter ondersteunen? Altijd in lijn met de waarden, normen en cultuur van je organisatie, dienst of instelling. Gebruik onze kennis en oplossingen binnen de volgende segmenten:

  • lokale besturen; 
  • gezondheidszorg; 
  • overheidsbedrijven 
  • Vlaanderen, Wallonië, Brussel, federaal; 
  • onderwijs;