• Decreet Lokaal Bestuur

Decreet Lokaal Bestuur

Het BDO Public Sector team wenst de lokale besturen maximaal te ondersteunen in de verdere uitrol van het Decreet Lokaal Bestuur. Wij bieden u expertise op vlak van organisatieontwikkeling, financiën, personeel en veranderingsmanagement. Onze partner GD&A zorgt voort juridische ondersteuning.

Via deze pagina brengen wij u op de hoogte van de evoluties in de wetgeving, toekomstige opleidingen events m.b.t. het Decreet Lokaal Bestuur en bieden wij een antwoord op veelgestelde vragen.


Context

Op donderdag 21 december 2017 heeft het Vlaams Parlement definitief het licht op groen gezet voor het Decreet Lokaal Bestuur. Deze beslissing brengt voor heel wat besturen ingrijpende veranderingen met zich mee op het vlak van hun organisatie en werking.

Het decreet focust op:

  • Een maximale integratie van het OCMW in de gemeente op politiek en ambtelijk vlak;
  • Een aangepaste beleids- en beheerscyclus;
  • Bijsturing regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
  • Doorgedreven digitalisering;
  • Gewijzigde toezichtsregels.


Wetgeving

Het decreet kan je raadplegen op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur.


Opleidingen & Events

Workshops Decreet Lokaal Bestuur

Reeds plaatsgevonden:

  • Studienamiddag over de impact van het Decreet Lokaal Bestuur (6 februari 2018)


Veel gestelde vragen over Decreet Lokaal Bestuur

Heeft u algemene of specifieke vragen met betrekking tot het Decreet Lokaal Bestuur? Stel ze via public.sector@bdo.be of via uw vertrouwde adviseur.