• Gemeente zonder gemeentehuis

Gemeente zonder gemeentehuis

Gemeente zonder gemeentehuis is de werknaam voor een project binnen het relanceplan van de Vlaamse overheid. Dit project wil lokale besturen aanmoedigen om in te zetten op digitale transformatie.

Vlaanderen wil met het project ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ lokale besturen ondersteunen om hun werking en dienstverlening meer efficiënt en burgergericht te maken. Dit wil Vlaanderen bereiken door maximaal in te zetten op het gebruik van slimme technologieën.

Elk lokaal bestuur heeft niet alleen een verschillende digitale maturiteit, maar heeft ook  verschillende noden op vlak van digitalisering. Daarom creëerde de Vlaamse overheid een 
kader om lokale besturen in staat te stellen zelf een invulling te geven aan specifieke projecten. Lokale besturen zijn als het ware zelf regisseur van hun eigen digitale toekomst. De toegewezen regie en autonomie vormen bijgevolg een aanzienlijke meerwaarde maar ook een grote uitdaging binnen ‘Gemeente zonder gemeentehuis’.

Voorgesteld framework

Het voorgestelde kader focust zich enerzijds op 3 thematieken.

Gemeente Zonder Gemeentehuis

Anderzijds kunnen bovenstaande thematieken worden gerealiseerd aan de hand van drie  verschillende projecttypes. Dit komt omdat elk project zijn eigen tijdsverloop kent.

Gemeente Zonder Gemeentehuis_2

De Vlaamse Overheid subsidieert maximum 80%  van het project. De overige 20% moet worden gefinancierd door het lokaal bestuur.

Verschillende oproepen

Subsidies worden toegewezen aan de hand van verschillende projectoproepen.

  Type Thema Timing Budget Realisatietermijn
Oproep 1  Innovatief concept Innovatieve dienstverlening (A)
Digitale democratie (B) 
Werkplek van de toekomst (C)
20/09/2021 – 12/11/2021 Max. 150. 000 euro per project Max. 1 jaar na toekenning
Oproep 2 Thematische ontwikkelings- en
implementatietrajecten
Innovatieve dienstverlening (A) 
Werkplek van de toekomst (C)
22/11/2021 – 04/02/2022 Max. 500.000 euro per project Max. 3 jaar na toekenning
Oproep 3 Transformatieve ontwikkelings- en
implementatietrajecten
Innovatieve dienstverlening (A)
Werkplek van de toekomst (C)
22/11/2021 – 04/02/2022 Max. 2 miljoen euro per project Max. 31/12/2025
Oproep 4 Innovatief concept Innovatieve dienstverlening (A)
Digitale democratie (B) 
Werkplek van de toekomst (C)
20/12/2021 – 25/02/2022 Max. 150. 000 euro per project Max. 1 jaar na toekenning
Oproep 5 Thematische ontwikkelings- en
implementatietrajecten
Innovatieve dienstverlening (A)
Digitale democratie (B) 
21/03/2022 – 27/05/2022 Max. 500.000 euro per project Max. 3 jaar na toekenning
Oproep 6 Transformatieve ontwikkelings- en
implementatietrajecten
Innovatieve dienstverlening (A)
Werkplek van de toekomst (C)
21/03/2022 – 10/06/2022 Max. 2 miljoen euro per project Max. 31/12/2025
Oproep 7 Thematisch concept Innovatieve dienstverlening (A) 08/08/2022 – 30/09/2022 Max. 500. 000 euro per project Max. 3 jaar na toekenning

 

Subsidieaanvraag

Elk lokaal bestuur dat een subsidieaanvraag wil indienen, zal de volgende documenten moeten 
opleveren bij de aanvraag:

  1. Een pitch: een manier om een idee voor een dienstverlening kort en krachtig voor te stellen.
  2. Een impactmap: een visueel overzicht die het verband aantoont tussen het doel, de specifieke doelgroepen, de gewenste impact op iedere doelgroep en de activiteiten om die impact te realiseren.
  3.  Een blauwdruk (blueprint): een beschrijving van de praktische organisatie, onderliggende processen en technologie van een nieuwe of getransformeerde dienstverlening of werkplek vanuit het perspectief van de eindgebruiker (burger of ambtenaar).
  4.  Een succesmeting: geeft aan hoe de verwachte impact van een verandering gemeten kan en zal worden.

Wat kan BDO Advisory voor u doen?

BDO kan u als lokaal bestuur op verschillende momenten in dit project ondersteunen:

  • We kunnen zorgen voor een kwalitatieve preliminaire studie die u vertelt op welke thematieken u best kan inzetten en welk projecttype het meest geschikt lijkt voor uw situatie.
  • We kunnen voor u de subsidieaanvraag invullen, onderbouwen aan de hand van de 4 documenten die hierboven worden toegelicht, en indienen.
  • We kunnen op basis van uw situatie met behulp van verschillende methodes, ervaring en creatieve ideeën concrete voorstellen naar voren schuiven om uw gemeente te digitaliseren.
  • We kunnen de partner zijn die u ondersteunt en begeleidt doorheen het hele proces, van analyse tot uitvoering van het project.
  • Tenslotte kunnen we u connecteren met de juiste ICT-partners.

Ook de ondersteuning van BDO Advisory kan mee gefinancierd worden in de projectoproep

Een win-win situatie: de kost van een begeleiding door BDO die uitmondt in een goedgekeurde subsidieaanvraag kan ook voor 80% gesubsidieerd worden in deze projectoproep van de Vlaamse Overheid.